خوش آمدید

ورود | عضویت
کاربر
هم‌اکنون سفارش حمل کالای خود را ثبت و بهترین قیمت را از شرکت‌های حمل و نقل دریافت کنید. سفارش حمل کالا اطلاعات بیشتر

جزئیات عرضه در بورس کالا در تاریخ 95/11/27نفت، گاز و پتروشیمی غذایی و کشاورزی شیمیایی و حلال‌ها 

جزئیات عرضه در بورس کالا در تاریخ 95/11/27
كد مطلب: 67211
تاریخ انتشار: 27 بهمن 1395 ساعت 10:30

چکیده: جزئیات عرضه در بورس کالا در تاریخ 95/11/27 در سایت ارانیکو منتشر شد.

عرضه اقلام کشاورزی در تاریخ 95/11/27 در بورس کالا

 • کنجاله سویا پلیت برزیل 15,800 عمده عادی
 • گندم دورم ایلام 9,393 عمده عادی
 • گندم خوراکی کردستان 9,030 عمده عادی
 • گندم خوراکی سمنان 9,030 عمده عادی
 • گندم خوراکی آذربایجان شرقی 9,030 عمده عادی
 • گندم خوراکی کرمانشاه 9,030 عمده عادی
 • گندم خوراکی فارس 9,030 عمده عادی
 • شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 25,200 عمده عادی
 • شکر سفید کشت و صنعت دهخدا 25,200 عمده عادی
 • شکر سفید کشت و صنعت فارابی 25,200 عمده عادی
 • شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) 25,200 عمده عادی
 • روغن خام سویا آرژانتین 32,000 عمده عادی
 • روغن پالم مالزی 33,000 عمده عادی
 • ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 7,200 عمده عادی
 • ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 7,200 عمده عادی
 • ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 7,200 عمده عادی
 • ذرت دانه ای (ماده 33) لرستان 7,200 عمده عادی
 • ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 7,200 عمده عادی
 • ذرت دانه ای (ماده 33) هرمزگان 7,200 عمده عادی
 • ذرت دانه ای (ماده 33) هرمزگان 7,200 عمده عادی
 • ذرت دانه ای (ماده 33) یزد 7,200 عمده عادی
 • ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 7,200 عمده عادی
 • ذرت دانه ای (ماده 33) سیستان و بلوچستان 7,200 عمده عادی
 • ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 7,200 عمده عادی
 • ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 7,200 عمده عادی
 • ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 7,200 عمده عادی
 • ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 7,200 عمده عادی
 • ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 7,200 عمده عادی
 • ذرت دانه ای (ماده 33) سیستان و بلوچستان 7,200 عمده عادی
 • ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 7,200 عمده عادی
 • ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 7,200 عمده عادی
 • ذرت دانه ای (ماده 33) ایلام 7,200 عمده عادی
 • ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 7,200 عمده عادی
 • ذرت دانه ای (ماده 33) ایلام 7,200 عمده عادی
 • ذرت دانه ای (ماده 33) ایلام 7,200 عمده عادی
 • ذرت دانه ای (ماده 33) ایلام 7,200 عمده عادی
 • ذرت دانه ای (ماده 33) ایلام 7,200 عمده عادی
 • ذرت دانه ای (ماده 33) ایلام 7,200 عمده عادی
 • ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 7,200 عمده عادی
 • ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 7,200 عمده عادی
 • ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 7,200 عمده عادی
 • ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 7,200 عمده عادی
 • ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 7,200 عمده عادی
 • ذرت دانه ای برزیل 8,500 عمده

عرضه اقلام پتروشیمی در تاریخ 95/11/27 در بورس کالا

 • آرگون پتروشیمی شیراز 14,500 عمده عادی
 • آروماتیک سنگین پتروشیمی برزویه 23,808 عمده عادی
 • ارتوزایلن پتروشیمی برزویه 28,966 عمده عادی
 • استایرن منومر پتروشیمی پارس 48,756 عمده عادی
 • اسید استیک پتروشیمی فن آوران 13,002 عمده عادی
 • اسید ترفتالیک پتروشیمی تندگویان 26,874 عمده عادی
 • اسید کلریدریک پتروشیمی بندرامام 1,400 عمده عادی
 • الکیل بنزن خطی سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران 42,017 عمده عادی
 • الکیل بنزن خطی پتروشیمی بیستون 42,017 عمده عادی
 • اوره صنعتی پتروشیمی کرمانشاه 9,120 عمده عادی
 • اوره صنعتی پتروشیمی خراسان 9,824 عمده عادی
 • اوره صنعتی پتروشیمی شیراز 9,824 عمده عادی
 • اوره صنعتی گرانوله پتروشیمی کرمانشاه 9,120 عمده عادی
 • اوره صنعتی گرانوله پتروشیمی کرمانشاه 9,120 عمده عادی
 • بنزن پتروشیمی بندرامام 39,630 عمده عادی
 • پارازایلین پتروشیمی برزویه 31,359 عمده عادی
 • تری اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 55,011 عمده عادی
 • دی اتانول آمین پتروشیمی شازند 38,827 عمده عادی
 • دی اتیل هگزانول پتروشیمی شازند 32,326 عمده عادی
 • دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 29,527 عمده عادی
 • دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون 29,527 عمده عادی
 • دی اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 29,527 عمده عادی
 • زایلین مخلوط پتروشیمی بندرامام 21,725 عمده عادی
 • سود کاستیک پتروشیمی آبادان 6,524 عمده عادی
 • قیر 4050 نفت جی 9,761 عمده عادی
 • قیر 4050 نفت جی 9,761 عمده خاص
 • قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران 9,661 عمده خاص
 • قیر 6070 نفت جی 9,361 عمده خاص
 • قیر 6070 نفت پاسارگاد شیراز 9,733 عمده خاص
 • قیر 6070 نفت پاسارگاد اراک 9,361 عمده خاص
 • قیر 6070 قیران پخش ستاره ایرانیان 9,661 عمده عادی
 • قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان 9,361 عمده خاص
 • قیر 6070 نفت جی 9,361 عمده عادی
 • قیر 6070 نفت پاسارگاد بندرعباس 9,839 عمده خاص
 • قیر 85100 نفت جی 9,361 عمده عادی
 • قیر 85100 نفت جی 9,361 عمده خاص
 • قیر 85100 نفت پاسارگاد تبریز 9,661 عمده عادی
 • قیر MC250 نفت جی 13,027 عمده خاص
 • قیر MC250 نفت پاسارگاد تهران 13,027 عمده عادی
 • قیر MC250 نفت جی 13,027 عمده عادی
 • قیر MC250 قیران پخش ستاره ایرانیان 13,057 عمده عادی
 • قیر MC250 نفت پاسارگاد آبادان 13,027 عمده خاص
 • قیر MC250 نفت پاسارگاد بندرعباس 13,027 عمده خاص
 • قیر PG5816 قیران پخش ستاره ایرانیان 9,811 عمده عادی
 • قیر PG5822 قیران پخش ستاره ایرانیان 9,811 عمده عادی
 • قیر PG5822 نفت پاسارگاد اراک 9,511 عمده خاص
 • قیر PG5822 نفت جی 9,511 عمده خاص
 • قیر PG5822 نفت جی 9,511 عمده عادی
 • قیر PG6410 نفت پاسارگاد آبادان 9,511 عمده خاص
 • قیر PG6416 قیران پخش ستاره ایرانیان 9,811 عمده عادی
 • قیر PG6422 قیران پخش ستاره ایرانیان 9,811 عمده عادی
 • قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 9,983 عمده خاص
 • قیر PG6422 نفت پاسارگاد اراک 9,511 عمده خاص
 • قیر PG6422 نفت جی 9,511 عمده عادی
 • قیر PG6422 نفت جی 9,511 عمده خاص
 • قیر PG6422 نفت پاسارگاد تهران 9,811 عمده خاص
 • قیر PG7010 نفت جی 9,811 عمده خاص
 • قیر PG7010 نفت جی 9,811 عمده عادی
 • قیر PG7010 قیران پخش ستاره ایرانیان 10,111 عمده عادی
 • قیر PG7010 نفت پاسارگاد بندرعباس 10,239 عمده خاص
 • قیر PG7010 نفت پاسارگاد آبادان 9,811 عمده خاص
 • گوگرد کلوخه پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) 1,552 عمده عادی
 • منو اتیلن گلایکول فرساشیمی 32,633 عمده عادی
 • منو اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 32,633 عمده عادی
 • منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 32,633 عمده عادی
 • منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون 32,633 عمده عادی
 • منومر وینیل استات پتروشیمی شازند 28,500 عمده عادی
 • وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 7,553 عمده خاص
 • کریستال ملامین پتروشیمی خراسان 47,477 عمده عادی
 • کریستال ملامین پتروشیمی ارومیه 47,477 عمده عادی

عرضه های بازار فیزیکی بورس انرژی در رینگ داخلی به تاریخ 95/11/27

 • میعانات گازی پالایش گاز ایلام در رینگ داخلی 8008 تن  هر تن 13150000.00 ریال
 • میعانات گازی پالایش گاز خانگیران در رینگ داخلی (TP-200) 2002 تن  هر تن 12600000.00 ریال
 • میعانات گازی پالایش گاز خانگیران در رینگ داخلی (TP-400) 1518 تن  هر تن 14300000.00 ریال
 • میعانات گازی پالایش گاز خانگیران در رینگ داخلی (S-500) 2002 تن  هر تن 13300000.00 ریال

نظرات (0) کاربر عضو:  کاربر عضو کاربر مهمان:  کاربر مهمان
اولین نظر را شما ارسال کنید.
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی *: حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
پست الکترونیکی: پست الکترونیکی صحیح نیست.
وب سایت: URL وارد شده صحیح نیست.
متن نظر *: متن نظر خالی است.

منتظر بمانید