eranico
www.eranico.com

جدول قیمت فروش دلار آمریکا


# عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتمشخصهمحل تحویلتولید کننده/ کشورتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار               شرکت تولید کنندهکشورنوع معاملهبسته بندیتوضیح 
1 بازار تهران (اسکناس)37,560ریال/up70  1396/02/06 16:27 1059662202212 1دلار آمریکا37560.0000ریال70.00002928         4/26/2017 4:27:34 PM
2 سامانه سنا37,490ریال/up52  1396/02/06 15:26 10596142025673 1دلار آمریکا37490.0000ریال52.00002928         4/26/2017 3:26:01 PM
3 بازار تهران38,110ریال/up40  1396/02/06 13:58 10595602022 1دلار آمریکا38110.0000ریال40.00002928        حواله4/26/2017 1:58:33 PM
4 بانک پارسیان32,435ریال/down2  1396/02/06 11:21 105926220227 1دلار آمریکا32435.0000ریال-2.00002928         4/26/2017 11:21:47 AM
5 بانک ملی32,595ریال/down2  1396/02/06 11:19 105922020223 1دلار آمریکا32595.0000ریال-2.00002928         4/26/2017 11:19:14 AM
6 بانک سپه32,597ریال/down2  1396/02/06 10:10 105915720226 1دلار آمریکا32597.0000ریال-2.00002928         4/26/2017 10:10:06 AM
7 بانک ملت32,597ریال/down2  1396/02/06 10:08 105911720230 1دلار آمریکا32597.0000ریال-2.00002928         4/26/2017 10:08:24 AM
8 بانک مرکزی32,435ریال/down2  1396/02/06 09:38 10589972026 1دلار آمریکا32435.0000ریال-2.00002928         4/26/2017 9:38:24 AM

چاپ