eranico
www.eranico.com

جدول قیمت فروش دلار آمریکا در


# عرضه کنندهشرکت تولید کنندهکشورنوع معاملهمحل تحویلبسته بندیتعدادواحدواحد قیمت قیمتتغییرات قیمتتوضیح تاریخ به روز رسانی     نمودار 
1 بازار تهران (اسکناس)     11 دلار آمریکاریال34240.000034,240/- 0 - 3/2/2015 5:05:23 PM1393/12/11 - 17:05212522809 0.0000202/chart212
2 بازار تهران     11 دلار آمریکاریال34600.000034,600/up20حواله/ منبع: صرافی والگیت3/2/2015 5:03:17 PM1393/12/11 - 17:032522791 20.0000202/chart2
3 بانک پارسیان     11 دلار آمریکاریال27770.000027,770/up26 - 3/2/2015 10:52:56 AM1393/12/11 - 10:5227522419 26.0000202/chart27
4 بانک ملی     11 دلار آمریکاریال27895.000027,895/up26 - 3/2/2015 10:31:00 AM1393/12/11 - 10:3123522357 26.0000202/chart23
5 بانک سپه     11 دلار آمریکاریال27909.000027,909/up26 - 3/2/2015 9:49:26 AM1393/12/11 - 09:4926522311 26.0000202/chart26
6 بانک ملت     11 دلار آمریکاریال27909.000027,909/up26 - 3/2/2015 9:46:20 AM1393/12/11 - 09:4630522271 26.0000202/chart30
7 بانک مرکزی     11 دلار آمریکاریال27770.000027,770/up26 - 3/2/2015 9:44:53 AM1393/12/11 - 09:446522238 26.0000202/chart6

چاپ