eranico
www.eranico.com

جدول قیمت فروش دلار آمریکا در


# عرضه کنندهشرکت تولید کنندهکشورنوع معاملهمحل تحویلبسته بندیتعدادواحدواحد قیمت قیمتتغییرات قیمتتوضیح تاریخ به روز رسانی     نمودار 
1 بازار تهران (اسکناس)     11 دلار آمریکاریال32480.000032,480/up100منبع: صرافی رویال11/1/2014 4:45:12 PM1393/08/10 - 16:45212468937 100.0000202/chart212
2 بانک پارسیان     11 دلار آمریکاریال26714.000026,714/up8 - 11/1/2014 3:27:17 PM1393/08/10 - 15:2727468812 8.0000202/chart27
3 بازار تهران     11 دلار آمریکاریال32800.000032,800/up150حواله/ منبع: صرافی والگیت11/1/2014 2:28:22 PM1393/08/10 - 14:282468808 150.0000202/chart2
4 بانک سپه     11 دلار آمریکاریال26848.000026,848/up13 - 11/1/2014 11:43:41 AM1393/08/10 - 11:4326468691 13.0000202/chart26
5 بانک ملت     11 دلار آمریکاریال26848.000026,848/up8 - 11/1/2014 11:40:53 AM1393/08/10 - 11:4030468641 8.0000202/chart30
6 بانک ملی     11 دلار آمریکاریال26834.000026,834/up8 - 11/1/2014 11:23:28 AM1393/08/10 - 11:2323468585 8.0000202/chart23
7 بانک مرکزی     11 دلار آمریکاریال26714.000026,714/up8 - 11/1/2014 11:10:19 AM1393/08/10 - 11:106468550 8.0000202/chart6

چاپ