eranico
www.eranico.com

جدول قیمت فروش دلار آمریکا در


# عرضه کنندهشرکت تولید کنندهکشورنوع معاملهمحل تحویلبسته بندیتعدادواحدواحد قیمت قیمتتغییرات قیمتتوضیح تاریخ به روز رسانی     نمودار 
1 بازار تهران (اسکناس)     11 دلار آمریکاریال32510.000032,510/down10منبع: صرافی رویال11/20/2014 1:32:44 PM1393/08/29 - 13:32212476535 -10.0000202/chart212
2 بازار تهران     11 دلار آمریکاریال32720.000032,720/down80حواله/ منبع: صرافی والگیت11/20/2014 11:49:09 AM1393/08/29 - 11:492476473 -80.0000202/chart2
3 بانک پارسیان     11 دلار آمریکاریال26789.000026,789/down2 - 11/20/2014 10:59:51 AM1393/08/29 - 10:5927476376 -2.0000202/chart27
4 بانک ملی     11 دلار آمریکاریال26909.000026,909/down1 - 11/20/2014 10:40:26 AM1393/08/29 - 10:4023476334 -1.0000202/chart23
5 بانک ملت     11 دلار آمریکاریال26923.000026,923/down1 - 11/20/2014 10:29:25 AM1393/08/29 - 10:2930476292 -1.0000202/chart30
6 بانک مرکزی     11 دلار آمریکاریال26789.000026,789/down1 - 11/20/2014 10:25:11 AM1393/08/29 - 10:256476259 -1.0000202/chart6
7 بانک سپه     11 دلار آمریکاریال26924.000026,924/down1 - 11/19/2014 2:00:35 PM1393/08/28 - 14:0026475995 -1.0000202/chart26

چاپ