eranico
www.eranico.com

جدول قیمت فروش دلار آمریکا در


# عرضه کنندهشرکت تولید کنندهکشورنوع معاملهمحل تحویلبسته بندیتعدادواحدواحد قیمت قیمتتغییرات قیمتتوضیح تاریخ به روز رسانی     نمودار 
1 بازار تهران (اسکناس)     11 دلار آمریکاریال35180.000035,180/up130منبع: صرافی رویال(تلفنی)12/20/2014 4:52:17 PM1393/09/29 - 16:52212489422 130.0000202/chart212
2 بانک پارسیان     11 دلار آمریکاریال27043.000027,043/up35 - 12/20/2014 2:04:59 PM1393/09/29 - 14:0427489186 35.0000202/chart27
3 بانک سپه     11 دلار آمریکاریال27178.000027,178/up35 - 12/20/2014 11:44:18 AM1393/09/29 - 11:4426489125 35.0000202/chart26
4 بانک ملی     11 دلار آمریکاریال27165.000027,165/up36 - 12/20/2014 11:35:29 AM1393/09/29 - 11:3523489051 36.0000202/chart23
5 بانک ملت     11 دلار آمریکاریال27178.000027,178/up35 - 12/20/2014 11:26:49 AM1393/09/29 - 11:2630489009 35.0000202/chart30
6 بانک مرکزی     11 دلار آمریکاریال27043.000027,043/up35 - 12/20/2014 11:21:27 AM1393/09/29 - 11:216488969 35.0000202/chart6
7 بازار تهران     11 دلار آمریکاریال35370.000035,370/down80حواله/ منبع: صرافی والگیت12/18/2014 11:28:30 AM1393/09/27 - 11:282488792 -80.0000202/chart2

چاپ