eranico
www.eranico.com

جدول قیمت فروش دلار آمریکا در


# عرضه کنندهشرکت تولید کنندهکشورنوع معاملهمحل تحویلبسته بندیتعدادواحدواحد قیمت قیمتتغییرات قیمتتوضیح تاریخ به روز رسانی     نمودار 
1 بازار تهران (اسکناس)     11 دلار آمریکاریال33250.000033,250500نرخ میانگین وزنی بازار4/23/2014 1:44:49 PM1393/02/03 - 13:44212388706 500.0000202212
2 بازار تهران     11 دلار آمریکاریال33450.000033,450300حواله/نرخ میانگین وزنی بازار4/23/2014 12:36:39 PM1393/02/03 - 12:362388697 300.00002022
3 بانک پارسیان     11 دلار آمریکاریال25513.000025,5134 - 4/23/2014 11:48:43 AM1393/02/03 - 11:4827388577 -4.000020227
4 بانک ملی     11 دلار آمریکاریال25628.000025,6284 - 4/23/2014 11:41:41 AM1393/02/03 - 11:4123388497 -4.000020223
5 بانک ملت     11 دلار آمریکاریال25641.000025,6414 - 4/23/2014 11:30:01 AM1393/02/03 - 11:3030388454 -4.000020230
6 بانک مرکزی     11 دلار آمریکاریال25513.000025,5134 - 4/23/2014 11:21:10 AM1393/02/03 - 11:216388421 -4.00002026
7 بانک سپه     11 دلار آمریکاریال25645.000025,6456 - 4/22/2014 12:19:04 PM1393/02/02 - 12:1926387978 6.000020226

چاپ