eranico
www.eranico.com

جدول قیمت فروش دلار آمریکا در


# عرضه کنندهشرکت تولید کنندهکشورنوع معاملهمحل تحویلبسته بندیتعدادواحدواحد قیمت قیمتتغییرات قیمتتوضیح تاریخ به روز رسانی     نمودار 
1 بازار تهران (اسکناس)     11 دلار آمریکاریال32050.000032,05050نرخ میانگین وزنی بازار4/21/2014 11:24:55 AM1393/02/01 - 11:24212387313 -50.0000202212
2 بانک ملی     11 دلار آمریکاریال25626.000025,6264 - 4/21/2014 11:18:17 AM1393/02/01 - 11:1823387265 4.000020223
3 بانک ملت     11 دلار آمریکاریال25639.000025,6394 - 4/21/2014 10:35:30 AM1393/02/01 - 10:3530387214 4.000020230
4 بانک مرکزی     11 دلار آمریکاریال25511.000025,5114 - 4/21/2014 10:29:47 AM1393/02/01 - 10:296387181 4.00002026
5 بازار تهران     11 دلار آمریکاریال32300.000032,300200حواله/نرخ میانگین وزنی بازار4/20/2014 4:20:31 PM1393/01/31 - 16:202387122 200.00002022
6 بانک سپه     11 دلار آمریکاریال25635.000025,635 0 - 4/20/2014 11:26:16 AM1393/01/31 - 11:2626386819 0.000020226
7 بانک پارسیان     11 دلار آمریکاریال25507.000025,507 0 - 4/20/2014 11:25:58 AM1393/01/31 - 11:2527386781 0.000020227

چاپ