eranico
www.eranico.com

جدول قیمت فروش روبل روسیه در


# عرضه کنندهشرکت تولید کنندهکشورنوع معاملهمحل تحویلبسته بندیتعدادواحدواحد قیمت قیمتتغییرات قیمتتوضیح تاریخ به روز رسانی     نمودار 
1 بانک ملی     11 روبل روسیهریال497.0000497/up32 - 12/24/2014 11:46:41 AM1393/10/03 - 11:4623490278 32.000030373/chart23
2 بانک پارسیان     11 روبل روسیهریال495.0000495/up32 - 12/24/2014 11:42:17 AM1393/10/03 - 11:4227490224 32.000030373/chart27
3 بانک سپه     11 روبل روسیهریال497.0000497/up32 - 12/24/2014 10:43:27 AM1393/10/03 - 10:4326490145 32.000030373/chart26
4 بانک ملت     11 روبل روسیهریال497.0000497/up32 - 12/24/2014 10:35:17 AM1393/10/03 - 10:3530490097 32.000030373/chart30
5 بانک مرکزی     11 روبل روسیهریال495.0000495/up32 - 12/24/2014 10:30:49 AM1393/10/03 - 10:306490052 32.000030373/chart6

چاپ