eranico
www.eranico.com

جدول قیمت فروش روبل روسیه در


# عرضه کنندهشرکت تولید کنندهکشورنوع معاملهمحل تحویلبسته بندیتعدادواحدواحد قیمت قیمتتغییرات قیمتتوضیح تاریخ به روز رسانی     نمودار 
1 بانک پارسیان     11 روبل روسیهریال622.0000622/up5 - 11/1/2014 3:27:19 PM1393/08/10 - 15:2727468832 5.000030373/chart27
2 بانک سپه     11 روبل روسیهریال625.0000625/down7 - 11/1/2014 11:43:44 AM1393/08/10 - 11:4326468711 -7.000030373/chart26
3 بانک ملت     11 روبل روسیهریال625.0000625/up5 - 11/1/2014 11:40:56 AM1393/08/10 - 11:4030468667 5.000030373/chart30
4 بانک ملی     11 روبل روسیهریال625.0000625/up5 - 11/1/2014 11:23:31 AM1393/08/10 - 11:2323468619 5.000030373/chart23
5 بانک مرکزی     11 روبل روسیهریال622.0000622/up5 - 11/1/2014 11:10:21 AM1393/08/10 - 11:106468566 5.000030373/chart6

چاپ