eranico
www.eranico.com

جدول قیمت فروش روبل روسیه در


# عرضه کنندهشرکت تولید کنندهکشورنوع معاملهمحل تحویلبسته بندیتعدادواحدواحد قیمت قیمتتغییرات قیمتتوضیح تاریخ به روز رسانی     نمودار 
1 بازار تهران     11 روبل روسیهریال880.0000880 0 نرخ میانگین وزنی بازار4/15/2014 4:09:24 PM1393/01/26 - 16:092385157 0.000030373/App_Themes/WebSite/Images/icon-chart-small.png2
2 بانک پارسیان     11 روبل روسیهریال709.00007094 - 4/15/2014 1:38:07 PM1393/01/26 - 13:3827384946 -4.000030373/App_Themes/WebSite/Images/icon-chart-small.png27
3 بانک سپه     11 روبل روسیهریال713.00007134 - 4/15/2014 11:29:25 AM1393/01/26 - 11:2926384779 -4.000030373/App_Themes/WebSite/Images/icon-chart-small.png26
4 بانک ملی     11 روبل روسیهریال712.00007124 - 4/15/2014 11:12:54 AM1393/01/26 - 11:1223384715 -4.000030373/App_Themes/WebSite/Images/icon-chart-small.png23
5 بانک ملت     11 روبل روسیهریال713.00007134 - 4/15/2014 11:06:59 AM1393/01/26 - 11:0630384665 -4.000030373/App_Themes/WebSite/Images/icon-chart-small.png30
6 بانک مرکزی     11 روبل روسیهریال709.00007094 - 4/15/2014 10:53:59 AM1393/01/26 - 10:536384613 -4.000030373/App_Themes/WebSite/Images/icon-chart-small.png6

چاپ