آشفتگی بازار سیب‌زمینی و سکوت مسئولان؛ قیمت ۸۰۰۰ تومان!

در پی آزاد شدن صادرات سیب‌زمینی، قیمت این محصول در بازار افزایش یافت و مسوولان دستگاه‌های متولی هیچ کدام پاسخگو نیستند که در این شرایط چه تصمیمی قرار است برای سیب‌زمینی گرفته شود.

۱۱ فروردین ماه امسال صادرات سیبزمینی از سوی گمرک ممنوع و حدود دو ماه بعد یعنی چهارم خرداد ماه صادرات آن مجدداً آزاد شد اما نکته اینجا است که نوسانات قیمت این محصول طی ماههای اخیر بهگونهای است که نشان میدهد مدیریت چندانی روی آن وجود ندارد، چراکه هماکنون هر کیلوگرم سیبزمینی در بازار به حدود کیلویی ۸,۰۰۰ تومان و حتی در مناطقی بیشتر هم رسیده است.

هماکنون قیمت هر کیلوگرم سیبزمینی از ۳,۰۰۰ تومان به ۷,۰۰۰ تومان در میدان مرکزی میوه و ترهبار رسیده است که البته این نرخها کف و سقف نرخ در بازار عمدهفروشی تهران است و این محصول در بازار خردهفروشی و میوه فروشیها که در گذشته کیلویی حدود ۴,۰۰۰ تومان فروخته میشد، امروز به کیلویی ۸,۰۰۰ تومان رسیده است.

در این شرایط تصمیمات اتخاذ شده از سوی دستگاههای متولی هم با نوسان مواجه بوده است چرا که صادرات این محصول از سوی گمرک در یازدهم فروردین ماه امسال و در راستای تنظیم بازار و کنترل قیمتها به نفع مصرفکنندگان، ممنوع اعلام شد اما حدود دو ماه بعد یعنی چهارم خرداد ماه امسال صادرات سیبزمینی با نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس کل گمرک ایران، مجدداً آزاد شد.

درست پس از لغو ممنوعیت صادرات سیبزمینی از تاریخ مذکور مجدداً نوسانات قیمت آن آغاز شد و این محصول هماکنون در بازار حدود ۸,۰۰۰ تومان عرضه میشود.

در حالیکه مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید هر چه سریعتر فکری به حال این محصول و بازار آن کنند تا نوسانات قیمتی آن کنترل شود و مردم بتوانند با قیمت مناسب آن را خریداری کنند؛ هیچ کدام از آنها پاسخگوی خبرنگار ایسنا در این زمینه نبودند.

منبع: ایسنا
مطالب مرتبط
سیب زمینی گران‌تر شد
متهمان پرونده گرانی سیب‌زمینی را بشناسید
مشاهده نظرات