رشد مالیات در ۷ سال دولت روحانی، فقط ۰.۷ درصد + نمودار

بررسی ها نشان می دهد، در سال ۹۸ نسبت به آغاز دولت در سال ۱۳۹۲ نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی تنها ۰.۷ درصد رشد کرده است.

منبع: تسنیم
مشاهده نظرات