فروش صندوق ۶۰ هزار میلیارد تومانی «پالایشی یکم» از امروز آغاز می­‌شود

مدل عرضه «دارا دوم»

دومین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) از امروز، چهارشنبه، به مدت ۲ هفته پذیره‌نویسی می‌شود. هر فرد دارای کد ملی می‌تواند در آن مشارکت کند و محدودیت سنی برای متقاضیان وجود ندارد. دارندگان کد بورسی می‌توانند از طریق سامانه‏های آنلاین کارگزاری‏های بورس و سایر متقاضیان از طریق مراجعه به شعب منتخب ۱۵ بانک در این پذیره‌نویسی مشارکت کنند. این صندوق که با نام «دارادوم» مشهور شده بود، دیروز به یک‌باره با نام «پالایشی یکم» به ثبت رسید. در سبد این صندوق، سهام ۴ شرکت پالایشگاهی شامل نفت تهران، نفت اصفهان، نفت تبریز و نفت بندرعباس وجود دارد. خالص ارزش سبد این صندوق تا پایان معاملات دیروز، به ۷۵ هزار میلیارد تومان رسید. ارزش کل واحدهای قابل واگذاری ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. سقف خرید ۵ میلیون تومان است؛ اما سرمایه‌گذارانی که تا سقف ۲ میلیون تومان از «دارا یکم» را خریده‌اند، فقط می‌توانند ۳ میلیون تومان از واحدهای «دارا دوم» را بخرند. دارا دوم، اواخر مهر به چرخه معاملات بورس وارد خواهد شد.

پذیرهنویسی واحدهای سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری قابل معامله «ETF» پالایشی یکم از امروز به مدت ۲ هفته آغاز میشود. این صندوق در قالب ۴ شرکت از جمله پالایش نفت تهران، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تبریز و پالایش نفت بندرعباس از امروز (چهارشنبه) عرضه خواهد شد. بررسیها نشان میدهد ارزش کل سهام دولت در این نمادها تا پایان معاملات روز سهشنبه به رقم ۷۵ هزار میلیارد تومان میرسد که با اعمال تخفیف ۲۰ درصدی، ارزش واگذاری ۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

قیمت پایانی سهام شرکتهای موجود در صندوق «دارا دوم» که روز گذشته روی تابلوی بورس تهران نقش بست با کاهش ۲۰ درصدی به مردم ارائه میشود.

بر این اساس ۸۰ درصد قیمت پایانی روز سهشنبه ۴ شهریور ماه بهعنوان مبنای قیمت اصلی در نظر گرفته میشود که در بازه زمانی ۲ هفتهای برای انجام پذیرهنویسی بدون تغییر میماند. به این معنی که در این مدت نوسانات بازار در جهت مثبت و منفی تاثیری در قیمت نخواهد داشت.

در صورتی که یک سرمایهگذار صندوق «دارا یکم» را به مبلغ ۲ میلیون تومان خریداری کرده باشد، برای امروز ۳ میلیون تومان اجازه خرید از «دارا دوم» را خواهد داشت. بر این اساس افراد میتوانند در مجموع دارا یکم و دارا دوم، تا سقف ۵ میلیون تومان خرید انجام دهند.

صندوق پالایشی یکم همانند دارا یکم، برای ورود به چرخه معاملات بورس یک ماه زمان نیاز دارد. در همین حال آزادسازی دارا دوم در اختیار سازمان خصوصیسازی نیست و پس از یک ماه سازمان بورس و اوراق بهادار در این زمینه تصمیمگیر خواهد بود. در صورتی که بخشی از عرضه مورد استقبال قرار نگیرد هیات واگذاری در این زمینه تصمیمگیر خواهد بود. فروش بهصورت بلوکی، عرضه بهصورت شناور یا در قالب یک صندوق ETF مواردی هستند که این هیات میتواند در قالب آن عرضه را انجام دهد.
مروری بر جزئیات «پالایشی یکم»

در اطلاعیه سازمان خصوصیسازی آمده است، در اجرای جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و مصوبات هیات وزیران در این زمینه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با پذیرهنویسی واحدهای سرمایهگذاری، بخشی از سهام خود در شرکت پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت تبریز و پالایش نفت تهران را از طریق سازمان خصوصیسازی(به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران) واگذار میکند. سقف سرمایهگذاری هر شخص حقیقی (هر کد ملی ایرانی) در مجموع دو صندوق قابل معامله اول و دوم دولتی، ۵۰ میلیون ریال (پنج میلیون تومان) تعیین شده است. پذیرهنویسی برای هر فرد دارای کد ملی امکانپذیر است و محدودیت سنی برای متقاضیان وجود ندارد.

با این حال، پس از اتمام پذیرهنویسی و اخذ مجوز فعالیت صندوق از سازمان بورس و اوراق بهادار، سهام موضوع فعالیت این صندوق با اعمال ۲۰درصد تخفیف به قیمت پایانی سهم در روز معاملاتی قبل از شروع پذیرهنویسی توسط سازمان خصوصیسازی به صندوق واگذار خواهد شد.

حداکثر تعداد واحدهای سرمایهگذاری قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی ایرانی دارای کد ملی، پس از کسر میزان سرمایهگذاری همان فرد در صندوق دارا یکم، ۵۰۰ واحد سرمایهگذاری است. پذیرهنویسی بهصورت همزمان از طریق بورس اوراق بهادار تهران و شبکه بانکی کشور برای هر شخص حقیقی دارای کد ملی امکانپذیر است.

با این حال، ۵ درصد از مبلغ جمعآوری شده در دوره پذیرهنویسی به بازارگردانی واحدهای سرمایهگذاری در همان صندوق تخصیص خواهد یافت و جزو داراییهای صندوق محاسبه میشود. پذیرهنویسی واحدهای سرمایهگذاری موضوع این دستورالعمل صرفا شامل اشخاص حقیقی ایرانی بوده و اشخاص حقوقی یا اتباع خارجی نمیتوانند در این پذیرهنویسی شرکت کنند. بر این اساس، شروع پذیرهنویسی از بامداد روز چهارشنبه پنجم شهریورماه سال ۱۳۹۹ آغاز شده و تا پایان روز چهارشنبه ۱۹ شهریورماه سال ۱۳۹۹ ادامه خواهد داشت.

پذیرهنویسی واحدهای این صندوق برای اشخاص دارای کد معاملاتی (کد بورسی) صرفا از طریق کارگزاریهای بورس و سامانههای آنلاین معاملاتی صورت میگیرد.

اشخاص فاقد کد معاملاتی میتوانند از طریق درگاههای غیرحضوری و حضوری بانکهای منتخب برای خرید واحدها اقدام کنند. هر شخص میتواند صرفا یکی از این دو روش را انتخاب کند. در این اطلاعیه آمده است، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، جز در موارد ضروری از مراجعه حضوری به شعب بانکها و کارگزاریها پرهیز شود و پذیرهنویسی از طریق مراجعه غیرحضوری به کارگزاریها و سامانههای آنلاین معاملاتی و درگاههای غیرحضوری بانک‎ها انجام شود. چنانچه متقاضی به درگاههای غیرحضوری و حضوری بانک منتخبی که در آن بانک فاقد حساب است مراجعه کند، بانکها مکلف به پذیرش و دریافت اطلاعات او هستند.


متن کامل دستورالعمل پذیرهنویسی «دارا دوم»

وزارت اقتصاد در آستانه عرضه صندوق ETF «دارا دوم» جزئیات نحوه پذیرش و فروش واحدهای این صندوق را اعلام کرد. بر این اساس چهار شرکت پالایشی در قالب صندوق پالایشی یکم امروز چهارشنبه پنجم اسفند ماه از طریق شعب شرکتهای کارگزاری بازار سرمایه و ۱۵ بانک منتخب امروز پذیرهنویسی میشوند. وزارت اقتصاد در اطلاعیه ۲۵ بندی بهطور شفاف چگونگی و فرآیند این پذیرهنویسی را بهطور کامل اعلام کرده است که آن را در ادامه میخوانید:

الف) مقررات عمومی پذیرهنویسی:

۱- پذیرهنویسی واحدهای این صندوق از طریق کارگزاریهای بورس، سامانههای آنلاین معاملاتی و درگاههای غیرحضوری و حضوری بانکهای منتخب صورت میپذیرد.

۲- شروع پذیرهنویسی از بامداد روز چهارشنبه مورخ ۰۵/ ۰۶/ ۱۳۹۹ لغایت ساعت ۲۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۹/ ۶/ ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.

۳- پذیرهنویسی برای هر شخص حقیقی ایرانی دارای کد ملی تا سقف ۵۰ میلیون ریال امکانپذیر است و محدودیت سنی برای متقاضیان وجود ندارد.

۴- متقاضیانی که قبلا در پذیرهنویسی واحدهای سرمایهگذاری صندوق واسطهگری مالی یکم (دارا یکم) شرکت کردهاند، میتوانند در مجموع دو صندوق «سرمایهگذاری واسطهگری مالی یکم» و همچنین «سرمایهگذاری پالایشی یکم» تا سقف ۵۰ میلیون ریال پذیرهنویسی کنند.

۵- مبنای محاسبه تخفیف برای هر فرد حقیقی ایرانی در مجموع صندوقهای سرمایهگذاری موضوع بند (۴)، ۵۰ میلیون ریال است.

۶- مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف، قیمت پایانی روز معاملاتی قبل از شروع پذیرهنویسی، با احتساب ۲۰ درصد تخفیف است.

۷- پنج درصد از مبلغ پذیرهنویسی به بازارگردانی واحدهای صندوق تخصیص خواهد یافت و جزو داراییهای صندوق محاسبه میشود.

۸- داشتن کد معاملاتی (کد بورسی) برای پذیرهنویسی الزامی نیست. لیکن متقاضیان برای انجام معامله این واحدها که از یک ماه به بعد از تخصیص امکانپذیر است، میتوانند بهتدریج طی ماههای آینده و در فرصت مناسب نسبت به ثبتنام در سامانه سجام و دریافت کد معاملاتی (کد بورسی) مطابق رویههای شرکت سپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه اقدام کنند.

۹- متقاضیان دارای حساب در هر یک از بانکهای منتخب میتوانند از طریق مراجعه به درگاههای غیرحضوری و حضوری که توسط بانکهای مربوطه اطلاعرسانی خواهد شد و با ورود حداقل اطلاعات موردنیاز، نسبت به پذیرهنویسی واحدهای سرمایهگذاری مزبور اقدام کنند.

۱۰- اقلام اطلاعاتی موردنیاز برای تکمیل اطلاعات (۸) قلم شامل نام، نام خانوادگی، شماره ملی، تاریخ تولد، نام پدر، کدپستی، شماره تلفن همراه و شماره شبای بانکی فرد پرداختکننده است.

۱۱- داشتن حساب به ازای هر کد ملی الزامی نیست؛ لکن شماره شبای پرداختکننده باید برای عودت وجوه مازاد بر واحدهای تخصیصیافته پس از اتمام پذیرهنویسی، در اطلاعات متقاضیان درج شود.

تبصره (۱): عودت وجوه به هر دلیل ازجمله اضافه پرداختی و مازاد ناشی از تسهیم بالنسبه توسط صندوق صرفا بهشماره شبای پرداختکننده صورت میپذیرد.

تبصره (۲): حقوق مالکانه واحدهای سرمایهگذاری، متعلق به اشخاص حقیقی است که پذیرهنویسی بر مبنای کد ملی آنها صورت گرفته است.

ب) تکالیف بانکهای منتخب:

۱۲- حداقل مبلغ پذیرهنویسی برای هر یک از اشخاص حقیقی ایرانی دارای کد ملی ۱۰۰ هزار ریال و حداکثر مبلغ پذیرهنویسی معادل ۵۰ میلیون ریال است. بانکها در درگاههای پذیرش خود، این موضوع را به نحو مقتضی اطلاعرسانی خواهند کرد.

۱۳- انجام پذیرهنویسی به میزان کمتر از سقف تعیینشده در بند (۱۲) و در چند مرحله برای هر کد ملی بلامانع است؛ مشروط بر اینکه مجموع پذیرهنویسیهای انجامشده برای هر کد ملی بیشتر از سقف مقرر نباشد.

۱۴- با توجه به اینکه قیمت هر واحد سرمایهگذاری مبلغ ۱۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شده است؛ لذا بانکهای منتخب باید درگاههای حضوری و غیرحضوری خود را جهت واریزی وجوه متقاضیان براساس مضربی از ۱۰۰ هزار ریال تنظیم کنند.

۱۵- به منظور سهولت در کنترل اطلاعات، بانکها مکلفند متقاضیان را بهگونهای راهنمایی کنند که واریزیهای خود را طی یک مرحله انجام دهند.

۱۶- پذیرهنویسی واحدهای سرمایهگذاری موضوع این دستورالعمل صرفا شامل اشخاص حقیقی ایرانی دارای کد ملی بوده و اشخاص حقوقی نمیتوانند در پذیرهنویسی شرکت کنند و استفاده از حساب آنها برای پرداخت وجوه امکانپذیر نیست.

۱۷- چنانچه متقاضی به درگاههای بانکی منتخبی که در آن بانک فاقد حساب است مراجعه کند، بانکها مکلف به پذیرش وی و دریافت اطلاعات مطابق بند (۱۰) این دستورالعمل هستند.

۱۸- مسوولیت صحت اطلاعات ورودی/ ارائهشده بر عهده اشخاص متقاضی است و بانکها به نحو مقتضی از طریق درگاههای خود تاییدیه مجدد متقاضیان درخصوص صحت اطلاعات ورودی / ارائهشده را از متقاضیان دریافت خواهند کرد.

۱۹- بانکهای منتخب مکلف هستند نسبت به ایجاد زیرساختهای لازم بهمنظور ایجاد امکان پذیرهنویسی از طریق درگاههای غیرحضوری در جهت کاهش مراجعات حضوری مشتریان به شعب بانکی اقدام کنند.

۲۰- بانکهای منتخب مکلف هستند درگاههای حضوری و غیرحضوری خود را بهگونهای طراحی کنند تا متقاضیان تنها از طریق یکی از درگاهها بتوانند نسبت به انجام پذیرهنویسی اقدام کنند.

۲۱- بانکهای منتخب مکلفند بلافاصله پس از اتمام فرآیند پذیرهنویسی توسط مشتریان و کسر مبلغ از حساب ایشان، از طریق ارسال پیامک به شماره تلفنهمراه وی، برداشت از حساب بابت پذیرهنویسی واحدهای سرمایهگذاری را به اطلاع مشتریان برسانند.

۲۲- وجوه دریافتشده توسط بانکهای منتخب تا پایان مدت پذیرهنویسی در حسابی غیرقابلبرداشت که توسط صندوق نزد آن بانکها افتتاح شده است، نگهداری خواهد شد و بانکهای منتخب مکلفند در پایان هر روز، کلیه وجوه دریافتی را به حساب صندوق واریز کنند و از نگهداری وجوه در حساب واسط اکیدا خودداری کنند.

تبصره: برگشت وجوه واریزی متقاضیان طی مدت پذیرهنویسی توسط بانکهای منتخب ممنوع است.

۲۳- بانکهای منتخب مکلفند در پایان مدت پذیرهنویسی با درخواست صندوق، نسبت به واریز وجوه دریافتی از متقاضیان به حساب «صندوق سرمایهگذاری پالایشی یکم» به شماره شبای IR۶۶۰۵۵۰۰۱۴۷۰۰۴۷۷۸۰۰۰۰۰۰۰۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار اقدام کنند.

۲۴- بانکهای منتخب مکلفند در پایان هر روز اطلاعات کامل پذیرهنویسیهای انجامشده در همان روز، حاوی اطلاعات مندرج در بند (۱۰) و همچنین تاریخ، ساعت دقیق و مبلغ واریز وجوه توسط هر مشتری را به شرکت تامین سرمایه نوین (مدیر صندوق سرمایهگذاری پالایشی یکم) در قالب وبسرویس در بستر ارتباطی امن تعریفشده، ارسال کنند. (جمعا ۱۱ قلم)

۲۵- بانکهای منتخب مکلفند طی مدت پذیرهنویسی حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰ ظهر هر روز اطلاعات کل وجوه واریزی و تعداد کد ملی متقاضیان (از طریق درگاههای حضوری و غیرحضوری) در پایان روز قبل (ساعت ۲۴ روز قبل) را به نحو هماهنگشده و به تفکیک درگاههای حضوری و غیرحضوری به دفتر امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصاد و دارایی ارسال کنند.

مشاهده نظرات