پیگیری برای پذیره‌نویسی مردمی در صنعت پوشاک

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تاسیس شرکت سهامی عام پروژه و پذیره نویسی مردمی برای سرمایه‌گذاری در صنعت پوشاک را دنبال می‌کنیم.

به نقل از وزارت صمت؛ آقای سعید زرندی در جلسه سیاستگذاری و برنامهریزی برای هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سوی طرحهای مولد و توجیه پذیر، صنعت پوشاک کشور از طریق تأسیس شرکت سهامی عام پروژه افزود: اهمیت تقویت روند تشکیل سرمایه و سرمایهگذاری در مقیاسهای بزرگ برای کشور بسیار حیاتی است.

وی گفت: یکی از برنامههای مهم استفاده از منابع مردمی برای تامین مالی طرحها و پروژههای بخش تولید است در همین راستا براساس توافقات وزارت صمت و وزارت اقتصاد و دارایی مقرر شد چندین طرح و پروژه ملی توسط صنعتگران بزرگ در هر رشته پیشنهاد شوند و با اخذ مجوز از سازمان بورس نسبت به پذیرهنویسی و تامین بخشی از نیاز مالی آن طرح از طریق نقدینگی مردم اقدام شود.

زرندی تاکید کرد: ایجاد سرمایه گذاری مشترک و تقویت برند ملی در صنعت پوشاک از اهداف این سیاست است.

در این جلسه، انجمن صنایع پوشاک اعلام کرد در صورت حمایت دولت و تسهیل فرآیند اداری صدور مجوز تاسیس و پذیره نویسی، طرح پیشنهادی و ایجاد شرکت سهامی عام در این صنعت عملیاتی و اجرایی خواهد شد.

با توجه به توضیحات ارائه شده از سوی مدیران وزارت صمت و سازمان بورس و نیز اعلام آمادگی فعالان صنعت پوشاک، مقرر شد پروژه و نیز هیئت مؤسس پیشنهادی مورد پیگیری قرار گرفته و برای اجرایی شدن طرح اقدامات لازم دنبال شود. این جلسه با حضور فعالان صنعت پوشاک، مدیران سازمان بورس و صاحب نظران مالی و اقتصادی و مدیران مرتبط با این صنعت برگزار شد.

منبع: صدا و سیما
مشاهده نظرات