توزیع کود اوره دولتی با اولویت کشاورزانی که محصولات اساسی تولید می‌کنند

مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی گفت: توزیع کود اوره با اولویت کشاورزانی که محصولات اساسی تولید می‌کنند، انجام می‌شود.

حمید رسولی گفت: نیاز کشاورزان به کود اوره بین 3 میلیون تا 3 میلیون و 200 هزار تن در سال است و با توجه به این که میزان کود اوره اختصاص یافته به بخش کشاورزی 2 میلیون و 400 هزار تن است توزیع کود اوره با اولویت کشاورزانی که محصولات اساسی تولید میکنند، انجام میشود.

وی با اشاره به این که سهمیه تخصیصی کود اوره به بخش کشاورزی سالانه 2 میلیون و 200 هزار تن بوده است، اضافه کرد: با توجه به این که نیاز بخش کشاورزی به این کود حدود 3 میلیون تا 3 میلیون و 200 هزار تن است با پیگیریهای انجام شده در کمیسیون اقتصادی دولت، با افزایش 200 هزار تنی میزان تخصیصی موافقت شد.

رسولی گفت: به این ترتیب امسال 2 میلیون و 400 هزار تن کود اوره تحویل کشاورزان میشود که تاکنون بیش از یک میلیون و 100 هزار تن آن در اختیار کشاورزانی که محصولات اساسی تولید میکنند قرار گرفته است.

مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی افزود: اگر بخواهیم همه محصولات و تمامی استانها را پوشش دهیم حدود 800 هزار تن دیگر کود اوره نیاز است و رایزنیهای لازم در خصوص افزایش سهمیه بخش کشاورزی از این کود تولید داخل در حال انجام شدن است.

رسولی ادامه داد: علت اینکه، کود به دست برخی کشاورزان نمیرسد این است که تولیداتشان، محصولات اساسی نیست و در اولویت تخصیص کود اوره نیستند.

وی با اشاره به این که میزان توزیع کود اوره در 10 سال گذشته بی سابقه بوده، گفت: با وجود این، سهمیه بخش کشاورزی محدود است و باید بر آن افزوده شود.

مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی افزود: کود فسفات و پتاس مورد نیاز کشاورزان تأمین و بخش اعظم آن به استانها ارسال شده و بخش کوچکی نیز در بنادر است که به زودی به استانها ارسال میشود ضمن اینکه کود فسفات و پتاس مورد نیاز کشاورزان وارد کشور شده و در حال حاضر کمبودی در خصوص تأمین این کودها وجود ندارد.

رسولی تصریح کرد: مشکل موجود در خصوص کودهای فسفات و پتاس افزایش قیمت چند برابری آنها به واسطه حذف ارز دولتی برای وارداتشان است که این موضوع باعث شده کشاورزان از این انواع کود استقبال نکنند.

مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی اضافه کرد: کشاورزان با قیمتهای جدید کودهای فسفات و پتاس هنوز نتوانسته اند کنار بیایند و من هم میگویم که شرکت خدمات حمایتی از افزایش قیمت این نهادهها به هیچ عنوان حمایت نمیکند.

منبع: تسنیم
مشاهده نظرات