نقش کمرنگ روغن زیتون در سبد خانوار/ وضعیت تولید زیتون در ایران چگونه است؟

سرانه مصرف روغن زیتون در ایران به حدود ۲۰۰ گرم می‌رسد که در مقایسه با سرانه مصرف جهانی رقم ناچیزی است.