قمار بر سر خرید مقاطع

در حالی که بازار آزاد مقاطع فولادی، هفته نسبتا آرامی را به اتمام رسانده بود و نرخ انواع میلگرد در برابر رسیدن به کانال ۱۲ هزار تومان مقاومت کرده بود، رشد یکباره نرخ ارز در روز شنبه ۵ مهر ماه باعث شد تا بهای میلگرد از مرز ۱۲ هزار تومان عبور کند.

بررسیها از بازار شادآباد تهران حاکی از آن است که تا پیش از ظهر دیروز به روال روزهای قبل رکودی قابلتوجه در بازار آهن حکمفرما بود، اما رشد یکباره نرخ ارز باعث شد تا بازار مقاطع فولادی نیز تحریک شده و هر کیلوگرم میلگرد با قیمت ۱۲ هزار و ۱۰۰ تومان به فروش برسد. فعالان بازار آزاد میگویند تقاضای ایجاد شده در بازار آهن از ناحیه مصرف نبوده و روند رو به رشد نرخ ارز عامل افزایش بهای انواع مقاطع آهنی در بازار شده است.

در حال حاضر هر تغییر در نرخ ارز یا خبر و پیام سیاسی باعث میشود که تاجران بازار به سرعت واکنش نشان داده و نسبت به خرید یا فروش کالا اقدام کنند. همچنین باتوجه به افزایش بهای نیمایی ارز، امکان افزایش نرخ پایه مصنوعات فولادی در بورس کالا نیز در هفته جاری به قوت وجود دارد که این موضوع نیز میتواند بهعنوان سیگنال بنیادی برای افزایش قیمتها عمل کند. اما باتوجه به آغاز فصل پاییز و اتمام زمان ساخت وساز، اگر نرخ ارز در کشور کنترل شود، قیمت مقاطع فولادی نیز در بازار آزاد بهشدت کاهش پیدا خواهد کرد و این موضوع هشداری جدی برای تجار بازار بهشمار میرود. هرچند که روی دیگر این سکه استمرار روند رو به رشد نرخ ارز است که به افزایش نرخ مقاطع در هفتههای آتی منجر میشود.

مشاهده نظرات