چرا مرغداران تجمع کردند؟

عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی اظهار داشت: ما نمی‌دانیم این قیمت مصوب 10 هزار تومانی چگونه کشف شده است؟؟ تولیدکنندگان می‌گویند این عدد از کجا می‌آید. مرغ 2 کیلو دان می‌خورد؛ بدون پول جوجه، واکسن، دستمزد، سوخت، استهلاک، بیمه، تعمیرات، ضدعفونی و دارو فقط پول دان 15 هزار تومان است. سازمان حمایت حاضر نیست حرف کارشناسی تولیدکننده‌ها را گوش کند.

برومند چهارآیین در مورد علت تجمع روزهای اخیر مرغداران در برخی شهرها گفت: دلیل این تجمع اعتراض به دخالتهای غیرکارشناسی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و کارگروه تنظیم بازار در مورد تعیین و اعلام قیمت غیرکارشناسی مرغ است. وزرات جهاد کشاورزی که متولی تولید است هیچ حقی در بازرگانی تولیدات کشاورزی ندارد. تصمیم جایی گرفته میشود که هیچ نسبت درست و کارشناسیای با تولید ندارد.

وی ادامه داد: جهاد کشاورزی رسما اعلام کرده که چیزی حدود 50 درصد نهادههای مورد نیاز تولیدکنندگان یعنی کنجالهی سویا و ذرت به قیمت دولتی قابل تامین است. با اینکه این گزارش، گزارش رسمی معاون تولیدات دامی بود و در تلویزیون و پخش زنده نیز این را اعلام کرده، سازمان حمایت اصرار دارد که تمام نهادهها به قیمت دولتی به دست مرغدار میرسد و اگر نمیرسد هم وزارت جهاد کشاورزی مشخص کند چرا نمیرسد؟ این گره زدن سرنوشت تولیدکننده به اختلاف بین دو دستگاه دولتی است. به تولیدکننده چه ارتباطی دارد که آن پنجاه درصد چرا به دست تولیدکننده نمیرسد و در بازار سیاه فروخته میشود؟ مگر تولیدکننده در این بازی چه نقشی دارد؟ اگر اختلافی وجود دارد، نباید به مال و حیثیت و آبرو و شغل تولید کننده گره بخورد. مرغداران جان به لب شدند و به همین دلیل چارهای نداشتند جز اینکه در مقابل وزارت صمت در اعتراض به تصمیمات غیر کارشناسی سرپرست معاونت بازرگانی داخلی و سازمان حمایت تجمع کنند.

عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی اظهار داشت: قیمت تمام شده هر کیلو گرم مرغ زنده با قیمت بازار آزاد کنجاله سویا با متوسط 12 هزار تومان و ذرت 3800 تومان درب واحدهای تولیدی، 17 هزار تومان با ده درصد سود است. قیمت دان آماده هم اکنون با پایینترین قیمت ممکن 7500 تومان است. برای تولید یک کیلوگرم مرغ زنده دو کیلو دان مصرف میشود یعنی فقط 15 هزار تومان بابت مصرف هزینه میشود.

وی افزود: ما نمیدانیم این قیمت مصوب 10 هزار تومانی چگونه کشف شده است؟؟ تولیدکنندگان میگویند این عدد از کجا میآید. مرغ 2 کیلو دان میخورد؛ بدون پول جوجه، واکسن، دستمزد، سوخت، استهلاک، بیمه، تعمیرات، ضدعفونی و دارو فقط پول دان 15 هزار تومان است. این عدد 10 هزار تومان از کجاست؟ سازمان حمایت حاضر نیست حرف کارشناسی تولیدکنندهها را گوش کند.

این فعال صنعت مرغ و مرغداری اظهار داشت: بارها در جلسات مختلف این اعداد و ارقام را گفتهایم. آقایان میگویند؛ فاکتور بدهید. در این کشور فاکتور چه اعتباری دارد؟ وقتی شما سویایی که وارد کننده به ما میدهد را قاچاق اعلام کردید. وقتی فاکتور بدهد پنج برابر جریمه میشود. اگر هم بدهد فاکتور 2450 تومان میدهد، آن را هم میگوید به حساب اعضای خانوادهام واریز کنید. با فاکتور به جایی نمیرسید، واقعیتها را ببینید. هر تولیدکنندهای که کنجاله سویا و ذرت سروکار دارد به مشکل برخورده است.

وی در ادامه افزود: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مظلومترین وزارتخانه که متولی تولید است اعلام کرده که ما پنجاه درصد نهادهها را میتوانیم تامین کنیم، اما سازمان حمایت قبول ندارد. 3 میلیون تن الان در بندر امام نهاده رسوب کرده است اما به خاطر مشکل در انتقال ارز، واردکنندهها حاضر به انتقال نیستند و ترخیص نمیکنند. آن وقت مسئولان محترم هم در بغداد نشستهاند و برای بلخ نسخه مینویسند. انگار نه انگار در ایران زندگی میکنند.

عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی تصریح کرد: ما امیدواریم که آقای رزمحسینی که تازه نفس است و خودشان گفتهاند که فداکاری کردهاند و مسئولیت پذیرفتهاند، با یک خانه تکانی اساسی در وزارت خانه مانع استمرار این برخوردهای بسیار غیرکارشناسی و ناپسند با تولیدکنندهها شوند. سامانهای برای عرضه مستقیم نهادههای مورد نیاز تولید بنام بازار گاه طراحی و عملیاتی شده که با منافع واسطهها و افراد پشت پرده در تضاد است. دارند تلاش میکنند که این سامانه به نتیجه نرسد. این سایت تلاش میکند که به قدر ظرفیتهای واحدهای تولیدی به آنها نهاده بطور مستقیم عرضه کند. امیدوار هستیم که با این ارتباط مستقیم مشکلات کاهش پیدا کنند.

منبع: ایلنا
مطالب مرتبط
مرغداران از جوجه ریزی واهمه دارند
مشاهده نظرات