برنامه‌ای برای افزایش قیمت قارچ نداریم

رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ گفت: اگر قیمت نهاده‌های تولید افزایش نیابد، پیش بینی می‌شود که قیمت قارچ نوسانی نداشته باشد.

مهدی رجبی رئیس انجمن پرورشدهندگان قارچ خوراکی از افزایش تولید قارچ خبر داد و گفت: با خنک شدن هوا، برخی واحدهای پرورشی که امکان تولید در فصل تابستان را نداشتند، وارد مدار چرخه تولید شدند.

او افزود: با آغاز فصل سرما، تولید قارچ نسبت به فصل تابستان ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است.

رجبی با انتقاد نسبت به افزایش قیمت قارچ در خرده فروشیها بیان کرد: علی رغم ثبات نرخ رسمی قارچ، اما قیمت در خرده فروشیها دچار نوساناتی شده است، در حالی که عرضه با نرخهای بالاتر از نرخ مصوب گرانفروشی است.

صادرات قارچ آغاز شد

رئیس انجمن پرورشدهندگان قارچ از آغاز صادرات قارچ خبر داد و گفت: با کاهش عرضه قارچ همزمان با صادرات، قیمت دچار التهاباتی شده است، در حالی که انجمن برنامهای برای افزایش قیمت ندارد.

او با بیان اینکه آماری از صادرات قارچ نداریم، گفت: در شرایط فعلی عرضه و تقاضا همخوانی ندارد و امیدواریم با ازدیاد عرضه، صادرات رونق گیرد.

رجبی ادامه داد: اگر قیمت نهادههای تولید افزایش نیابد، پیشبینی میشود که قیمت قارچ نوسانی نداشته باشد، در غیر این صورت تولیدکنندگان چارهای جز افزایش قیمت ندارند.

رئیس انجمن پرورشدهندگان قارچ خوراکی در پایان تصریح کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا، مرزها به تازگی باز شده است که امیدواریم تا پایان سال میزان صادرات مناسب باشد.

مشاهده نظرات