نایب رییس اول مجلس: مجمع سهامداران حقیقی بورس تشکیل می‌شود

نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی از تشکیل مجمع سهامداران حقیقی بورس خبر داد و گفت: این مجمع به منظور حمایت از سهامداران حقیقی است که آن‌ها نیز در تصمیم گیری‌ها نقش داشته باشند.

امیر حسین قاضی زاده روز پنجشنبه در نشست بررسی معضلات و مشکلات بازار بورس با حضور سهامداران حقوقی بازار از ارائه بسته پیشنهادی مجلس به شورای عالی بورس خبر داد و افزود: بخشی از مشکلات بازار بورس نیاز به قانونگذاری دارد که به عنوان اولین قانون برای حمایت از سهامداران حقیقی؛ تشکیل مجمع سهامداران حقیقی را دنبال میکنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر سهامداران حقیقی با گرفتن یک کد و بدون آموزشهای لازم وارد بازار سرمایه میشوند که معمولاً رفتارها به صورت گلهای شکل میگیرد و از طرف دیگر هم شورای عالی بورس منافع سهامداران حقیقی را در نظر نمیگیرد بنابراین لازم بود که مجمع سهامداران حقیقی تشکیل شود تا حقیقیهای بورس نیز در تصمیمگیریها نقش داشته باشند.

قاضی زاده هاشمی گفت: هیات مدیره ۷ نفره برای مدیریت بازار بورس تشکیل می شود که دو نفر از سهامداران حقیقی ذی صلاح نیز از طریق برگزاری انتخابات در این هیات عضویت پیدا می کنند و همچنینن وجوهی نیز برای صدا و سیما تعریف کردیم تا حتما با پخش تبلیغات مربوط، فرهنگ درست سرمایه گذاری در بازار بورس شکل گیرد.

وی با تاکید بر این که مجلس به صورت قوی و موثر موضوع را پیگیری میکند گفت: چرا که کشور دیگر تحمل ایجاد بحران دیگری، مثل بحرانهای گذشته را ندارد، انتظار مردم نیز همین است؛ امیدواریم بتوانیم ثبات و سامانی در این بازار ایجاد کنیم.

نایب رییس اول مجلس گفت: از سهامداران حقوقی می خواهیم که با مصوبات شورای عالی بورس همراهی کنند اگر هم نقدی دارند ۲ نفر از مجلسیها در این شورا عضو هستند و گوش شنوایی وجود دارد تا تصمیمات و مصوبات شورای عالی بورس منطقی شود.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات