وزیر نیرو مطرح کرد؛

آمادگی ایران برای اتصال شبکه برق به اروپا

اردکانیان گفت: زیرساخت‌های انرژی ایران در بخش نفت، گاز و برق می‌تواند بستر مناسبی برای انتقال انرژی دریای خزر به آب‌های آزاد باشد.

رضا اردکانیان وزیر نیرو روز پنجشنبه در پیام ویدئویی به همایش مجازی اروپا_ خزر که به منظور بررسی موضوعهای مربوط به توسعه همکاریهای اقتصادی و بهویژه انرژی بین کشورهای منطقه دریای خزر در برلین برگزار شده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران با وجود منابع عظیم انرژی و با دارابودن نیروی انسانی متخصص و تاسیسات عظیم در حوزه انرژی، در بهترین موقعیت ترانزیتی یعنی در بین دو دریای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب قرارداشته و همچنین با قرار گرفتن در موقعیت ترانزیتی شرق به غرب و شمال - جنوب و داشتن مرز مشترک آبی و خاکی با ۱۵ کشور، میتواند مسیری مناسب برای ترانزیت کالای کشورهای حوضه دریای خزر و رونق کریدورهای بین المللی حمل و نقل و همچنین کریدورهای انرژی به ویژه کریدور انتقال برق باشد.

او ادامه داد: به منظور کمک به توسعه ارتباطات همسایگان محصور در خشکی به بازارهای بین المللی، زیرساختهای ترانزیتی بسیار عظیمی را در کشورمان ایجاد کرده و به صورت عملی تعهد خود را برای توسعه و صلح و ثبات منطقهای نشان دادهایم.

اردکانیان گفت: کشورهای اتحادیه اروپا میتوانند در چارچوب دوجانبه و یا در قالب ساز و کارهای چندجانبه همانند سازمان اکو (ECO) برای توسعه همکاری منطقهای ما را همراهی کنند.

وزیر نیرو تصریح کرد: کشورهای منطقه با دارا بودن درصد عمدهای از منابع اثبات شده نفت و گاز در جهان، لازم است با تقویت روابط، در صدد تنظیم سیاستهای تولید و صادرات این منابع عظیم باشند و به طور بالقوه در تعیین قیمت و عرضه این منابع در سطح جهان نقش ایفا کنند.

اردکانیان افزود: در این چارچوب، نکته حائز اهمیت ارتباط الکتریکی ایران با تمامی کشورهای همسایه خود که با آنان مرز خاکی مشترک دارد، است؛ به گونهای که سالانه حجم قابل توجهی انرژی برق با این کشورها مبادله میشود.
ایران در صدد فعال کردن کریدورهای برقی شمال _ جنوب و غرب به شرق است

او گفت: فراتر از آن ما در صدد هستیم کریدورهای برقی شمال به جنوب و غرب به شرق را فعال کنیم و در زمان حاضر توافقهای اولیه آن حاصل شده و در مرحله توافق برای بررسیهای مطالعات فنی و اقتصادی قرار دارد.

اردکانیان افزود: در این ارتباط ما برنامه ریزی کردهایم شبکه برق ایران را به کشور روسیه وصل کنیم و با بهره گیری از اختلاف اوج مصرف در ماههای گرم و سرد سال در دو کشور، علاوه بر کسب بهرههای اقتصادی قابل توجه، بتوانیم در ایجاد ظرفیتهای جدید تولید برق صرفه جویی و همچنین از این طریق به توسعه پایدار منطقه کمک شایانی کنیم.
آمادگی ایران برای اتصال شبکه برق به اروپا

وزیر نیرو اظهار کرد: ما آمادگی داریم شبکه برق ایران، به عنوان بزرگترین قدرت تولید برق در خاورمیانه، را به کشورهای اروپایی وصل کنیم و زمینه تبادل به ویژه صادرات برق به عنوان یک انرژی سبز را به اروپا فراهم آوریم.

او اضافه کرد: خوشبختانه توافقهای اولیه آن به عمل آمده و با جدیت این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

اردکانیان اظهار کرد: در سمت شرق ایران نیز علاوه بر افغانستان و پاکستان، اتصال شبکه برق ایران به کشورهای تاجیکستان و ازبکستان و در ادامه چین و در جنوب شرقی به کشور هند در دست بررسی است.

او تصریح کرد: با عنایت به نیاز روزافزون منطقهای و جهانی به انرژی و ناکافی بودن سرمایه گذاری انجام شده برای تامین آن در منطقه و همچنین نیاز روز افزون اروپا به انرژی، این حوزه میتواند به زمینهای برای همکاری پایدار تبدیل شود.

وزیر نیرو گفت: ایران با داشتن منابع عظیم انرژی فسیلی، انرژیهای تجدید پذیر و مهمتر از همه، نیروی انسانی ماهر، فرصتهای خوبی را برای همکاری دوجانبه و چندجانبه ارائه میدهد.
اروپا با سرمایهگذاری در تولید انرژی در ایران میتواند نیاز خود را تامین کند

او افزود: اروپا میتواند با سرمایه گذاری در زمینه تولید انرژِی در ایران، بخشی از نیاز آتی انرژی خود را به صورت پایدار تامین کند.

وزیر نیرو تصریح کرد: قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی در جمهوری اسلامی ایران، یکی از جامعترین قوانین حمایت از سرمایهگذاری خارجی در سطح منطقه را ایجاد و سرمایهگذاران خارجی را از حقوقی همانند اتباع داخلی برخوردار کرده است.

او در پایان اظهار کرد: حمایت از سرمایهها و سرمایهگذاران در اولویتهای مهم کشور ما قرار گرفته و ایجاد زیر ساختها و همگراییهای اقتصادی از اولویتها ما بوده و هست.

مشاهده نظرات