صبح امروز

قیمت نفت خام ۲.۵ درصد دیگر سقوط کرد / برنت به زیر ۴۰ دلار بازگشت

بدتر شدن وضعیت پاندمی کرونا که باعث مبهم شدن چشم‌انداز تقاضا شده است از یک سو و افزایش تولید نفت خام از سوی دیگر بر قیمت‌های نفت فشار وارد می‌کند.

به نقل از سیانبیسی، صبح جمعه قیمتهای نفت خام دومین سقوط روزانه متوالی خود را شاهد بودند. بدتر شدن وضعیت پاندمی کرونا که باعث مبهم شدن چشمانداز تقاضا شده است از یک سو و افزایش تولید نفت خام از سوی دیگر بر قیمتهای نفت فشار وارد میکند.

تا ساعت ۹:۱۳ صبح جمعه به وقت تهران، قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام برنت، بنچمارک بینالمللی قیمت نفت ۲.۳۹ درصد یا ۰.۹۸ سنت سقوط کرد و به ۳۹.۹۵ دلار رسید.

قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام آمریکا ۲.۵۶ درصد یا ۰.۹۹ سنت سقوط کرد و به ۳۷.۷۳ دلار رسید.

قیمت هر واحد گرمایی انگلیسی گاز طبیعی هم ۲.۸۱ درصد سقوط کرد و به ۲.۴۵۶ دلار رسید.

رشد تولید روزانه ۱۶۰ هزار بشکهای اوپک و بدتر شدن شیوع کرونا در جهان و به ویژه آمریکا، قیمتهای نفت را تحت فشار قرار داده است.

منبع: مهر
مشاهده نظرات