برنج دومین کالای استراتژیک پس از گندم در کشور؛ نرخ برنج خارجی به بالای ۲۰ هزار تومان رسید

دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: برنج دومین کالای استراتژیک پس از گندم است و نوسان نرخ ارز منجر به حذف این محصول از سبد خانوار خواهد شد.

مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج با انتقاد از رسوب برنجهای وارداتی در بنادر اظهار کرد: علی رغم تصورات مبنی بر مدیریت کالاهای رسوبی در گمرکات کشور، اما همچنان برنجهای وارداتی به سبب عدم تخصیص ارز ترخیص نشدند که امیدواریم این معضل هر چه سریعتر مرتفع شود.

او افزود: اگر بانک مرکزی سریعتر ارز مورد نیاز را به کالاهای رسوبی در گمرکات کشور اختصاص دهد، دیگر نگران التهاب قیمت در بازار نیستیم.

کشاورز با اشاره به اینکه برنج دومین کالای استراتژیک پس از گندم به شمار میرود، بیان کرد: با توجه به آنکه ۵ تا ۶ دهک آسیب پذیر کشور برنج خارجی مصرف میکند، از این رو عدم تخصیص یا نوسان نرخ ارز منجر به حذف این محصول از سبد خانوار میشود.

به گفته او، قیمت کنونی هر کیلو برنج وارداتی در بازار رشد بیش از صد در صدی داشته است به طوری که از قیمت مصوب هشت هزار تومان، به بالای ۲۰ هزار تومان رسیده است.

دبیر انجمن وارد کنندگان برنج در پایان تصریح کرد: با وجود آنکه برنج وارداتی از افزایش بی رویه قیمت برنج ایرانی جلوگیری میکند، لذا کمبود و افزایش قیمت برنج خارجی، نوساناتی در تولید داخل ایجاد میکند.

مطالب مرتبط
مقصر اصلی گرانی برنج کیست؟
مشاهده نظرات