اولین تصاویر از شاسی بلند سایپا منتشر شد

پروژه تولید نخستین خودرو SUV (شاسی بلند) آفرودی با نشان ایرانی در گروه خودروسازی سایپا کلید خورده است.

مشاهده نظرات