کاهش محسوس حجم معاملات پتروشیمیایی‌ها در هفته گذشته

حجم معاملات هفته گذشته محصولات پتروشیمیایی با کاهش محسوسی همراه شد.

مشاهده نظرات

صادرات ۴۰۰۰ تن مرغ در زمان ممنوعیت!

غذایی و کشاورزی

بحران کاغذ بار دیگر به جان مطبوعات افتاد

سلولوزی، چاپ و بسته‌بندی