کاهش محسوس حجم معاملات پتروشیمیایی‌ها در هفته گذشته

حجم معاملات هفته گذشته محصولات پتروشیمیایی با کاهش محسوسی همراه شد.

مشاهده نظرات