جزئیات تازه ارائه گازوئیل آزاد به کامیون‌ها

وزیر راه و شهرسازی با ارسال نامه ای به وزیر نفت، اجرایی شدن »کاهش سهمیه پایه سوخت ناوگان کامیونی درون‌ و برون‌شهری تا همسان سازی مربوطه» و «لحاظ سوخت آزاد عرضه شده در جایگاه‌ها به صورت سهمیه دوم در کارت سوخت» را پیگیری کرده است.

منبع: فارس
مشاهده نظرات