رفع تعهد ارزی ۹۷ و ۹۸ از سوی صرافی‌های منتخب تا اطلاع ثانوی

بانک مرکزی به منظور رفع تعهد ارزی صادرات سال‌های ۹۷ و ۹۸ به صادرکنندگان مهلت داد تا بتوانند تا اطلاع ثانوی، ارز حاصل از صادرات خود را به صرافی‌های منتخب دو بانک بفروشند.

اگرچه بانک مرکزی آخرین مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سالهای ۹۷ و ۹۸ را تا پایان تیرماه سال جاری اعلام کرده بود، اما اکنون صرافیهای دو بانک «توسعه صادرات» و «ملی» به عنوان صرافیهای منتخب اجازه یافتهاند تا اطلاع ثانوی، ارز حاصل از صادرات سالهای یادشده را به صورت حواله با نرخهای تعیین شده از سوی بانک مرکزی خریداری کنند.

بر این اساس، دریافت اسکناس به منظور رفع تعهدات صادراتی جاری تا سقفهای تعیین شده توسط بانک مرکزی، کماکان ادامه خواهد داشت.

یک مقام مسئول در نظام بانکی گفت: برای دریافت اسکناس به منظور رفع تعهدارزی سنوات گذشته، این دو صرافی منتخب در انتظار تعیین تکلیف بانک مرکزی و دریافت اطلاعات در مورد میزان و نرخ آن هستند.

بر این اساس صادرکنندگان میتوانند اگر ابهامی در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات خود دارند، به شعب بانک توسعه صادرات و یا صرافیهای آن مراجعه نمایند.

منبع: خبرآنلاین
مشاهده نظرات