جزییات تسویه مطالبات قطعه‌سازان از محل فروش اوراق گام

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان اظهار داشت: این اوراق توسط برخی از بانک‌ها پیشنهاد شده است، به عبارتی نشستی با چندین بانک برگزار شد و تا پس از نهایی شدن آن نمی‌توان اظهارنظر کرد.

اخیرا در نشستی با حضور نمایندگان شرکتهای تامین کننده ورق، فولاد و آلومینیوم ساپکو و نمایندگان انجمن قطعه سازی کشور، کاربرد اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) برای بهره برداری در صنعت قطعه سازی به عاملیت یک بانک مورد ارزیابی قرار گرفت.

اوراق گواهی اعتبار مولد با نام و بهصورت الکترونیکی بوده که کوپن سودی ندارد و سررسید آن حداقل یک ماه و حداکثر نه ماه خواهد بود. همچنین، این اوراق پس از گذشت یک ششم از بازه زمانی آنها، قابل معامله در بازار بورس خواهند بود.

بر اساس اهداف بانک مرکزی، رفع تعهد بین فروشندگان و خریداران از اهداف اصلی انتشار اوراق گواهی اعتبار مولد است که کارمزد صدور سالانه آن در صورت ارائه وثیقه نقدی ۰.۵ درصد، وثیقه شبه نقد یک درصد، وثیقه ملکی ارزنده ۱.۵ درصد و سایر وثایق تا سقف دو درصد برای خریدار اولیه خواهد بود.

آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان، در رابطه با واگذاری اوراق به جای مطالبات قطعه سازان میگوید: این موضوع مطرح شده اما هنوز به تصویب نرسیده است این اوراق توسط برخی از بانکها پیشنهاد شده است، به عبارتی نشستی با چندین بانک برگزار شد و تا پس از نهایی شدن آن نمیتوان اظهارنظر کرد.

وی ادامه داد: کل مطالبات قطعه سازان از خودروسازان تاکنون 34 هزار میلیارد تومان است که از این میزان 15 هزار میلیارد تومان آن سر رسید شده بود که 6 هزار میلیارد تومان از این 15 هزار میلیارد تومان را در قالب قراردادهای سه جانبه و چکهای خرید دین تعیین تکلیف کردند و به نوعی پرداختند، بنابر این 9 هزار میلیارد تومان باقی مانده طلب ما از خودروسازان است.

رئیس اتحادیه قطعه سازان اضافه کرد: این راه میتواند به دریافت مطالبات ما کمک کند ولی این طرح همچنان به تصویب نرسیده است. اما قرار داد سه جانبه میتواند بخشی از مشکلات را کم کند.

منبع: ایلنا
مشاهده نظرات