تازه ترین آمار پرداخت وام کرونا به مشاغل آسیب دیده

بر اساس آخرین آمارها، در یک ماه گذشته پرداخت تسهیلات حمایتی دولت به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است.

داده های آخرین گزارش کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا از میزان پرداخت تسهیلات حمایتی به کسب و کارهای متاثر از کرونا، حاکی از آن است که از مجموع ۵۳۱۳ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده دولت، شرکتهای معظم حوزه حمل و نقل ۱۱۲۳ میلیارد تومان و صاحبان ۱۴ رسته شغلی به شدت آسیب دیده از کرونا، ۴۱۹۰ میلیارد تومان دریافت کردهاند؛ همچنین میزان پرداخت وام کرونا به مشاغل آسیبدیده از کرونا طی یک ماه اخیر بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است.

بر اساس مصوبه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، مقرر شده با استفاده از منابع بانکی باقیمانده از تسهیلات حمایتی کرونا، بسته جامع پساکرونایی در حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا تدوین و ارائه شود.

اگرچه برآورد احتمالی ریزش شیوع کرونا نشان می دهد که کسب و کارها ممکن است از اواسط اسفند امسال مجددا توان بازیابی پیدا کنند اما دولت به دنبال شیوع کرونا از اوایل اسفند سال گذشته تاکنون در قالب سیاستهای حمایتی و با بهره گیری از چهار بسته "پرداخت تسهیلات"، "بیمه بیکاری"، "مشوق بیمه کارفرمایی" و "یارانه دستمزد" به حمایت از کسبوکارهای آسیب دیده از کرونا پرداخته است.

پرداخت تسهیلات حمایتی به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا از جمله سیاستهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای حفظ اشتغال بنگاهها و صیانت از نیروهای کار است و بر این اساس ۱۴ رسته شغلی منتخب که بیشترین آسیب از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده و دارای بیمه و غیر بیمهای در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی بودند، برای استفاده از تسهیلات مذکور به سامانه کارا به نشانی kara.mcls.gov.ir مراجعه و مراحل ثبت نام خود را دنبال کردند.

برابر اعلام وزارت کار تاکنون ۷۰۴ هزار واحد برای دریافت تسهیلات کرونا، ثبت نام کرده و ۵۱۲ هزار واحد به مرحله ثبت نام نهایی رسیده اند که پرونده ۵۰۸ هزار واحد ارسال شده و ۲۳۸ هزار واحد در مجموع ۴۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده اند.

 علیرغم آنکه در شوک نخست کرونا یک میلیون و ۳۰۰ هزار شغل در معرض تهدید قرار گرفتند و یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از کار بیکار شدند اما آنطور که سخنگوی دولت گفته، دولت تا سال آینده با صرف حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان بستر ایجاد ۳۵۰ هزار فرصت شغلی را فراهم خواهد کرد و توزیع این میزان اعتبار به احیای دوباره بخشی از اشتغال بنگاه های آسیب دیده و متاثر از کرونا منجر خواهد شد.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات