سهمیه پردیس در طرح ملی مسکن ۳۰۰۰ واحد است

معاون وزیر راه و شهرسازی سهمیه پردیس در طرح ملی مسکن را ۳۰۰۰ واحد اعلام کرد و گفت:برنامه‌ای برای افزایش این تعداد مسکن ملی نداریم.

محمود محمودزاده، اظهار کرد: با توجه به اینکه در شهر پردیس کمبود اراضی داریم در مرحله اول طرح ملی مسکن، 3000 متقاضی ثبتنام شدند.

وی با بیان اینکه ساخت این 3000 واحد در دست اقدام است، افزود: هیچ برنامهای برای افزایش این تعداد واحد طرح ملی مسکن در شهر جدید پردیس نداریم.

وی با تاکید بر اینکه تعهد ساخت 3000 واحد طرح ملی مسکن را عملیاتی میکنیم، تصریح کرد: واگذاری اراضی به تعاونیها برای ساخت واحد مسکونی روال جاری شرکتهای عمران از جمله پردیس است و در قالب مشارکت این اراضی واگذار میشود.

منبع: تسنیم
مشاهده نظرات