تقویت همکاری در اوراسیا راهکاری برای شکست تحریم‌ها

عضویت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تقویت ارتباطات اقتصادی و تجاری با کشورهای عضو این اتحادیه، از سوی کارشناسان یکی از راهکارهای شکست تحریم های ظالمانه دولت آمریکا ارزیابی شده است.

مقام های ایرانی، عقد موافقتنامه میان ایران با اتحادیه اوراسیا را آزمونی برای بررسی آمادگی زیرساخت تجارت با جهان می دانند و سبب می شود تا زیرساختهای مبادلات تجاری مورد ارزیابی قرار گیرد و برای رفع مشکلات آن برنامهریزی به عمل آید.

اواسط شهریور ماه امسال، «رضا اردکانی» وزیر نیرو گفت: جایگاه ایران در بازار ۲۰۰ میلیون نفری اتحادیه اقتصادی اوراسیا باید بیشتر از شرایط فعلی ارتقاء یابد، چنانچه این هدف تحقق نیابد، در آینده در این بازار نقش اندکی خواهیم داشت و با مشکلاتی روبرو میشویم.

به گفته وزیر نیرو، چنانچه جایگاه ایران را در اتحادیه اوراسیا محکم نسازیم، وقتی سیل امکانات و شرکتها به میدان آمد، وضعیت خوب فعلی را نخواهیم داشت.

وی افزود: پیش بینی می شود تا آبان ماه آینده این فرصت را پیدا کنیم که الحاق ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا دایمی شود، اما چنانچه درتحقق برنامهها موفق نشویم، الحاق به این اتحادیه موقتی است.

اردکانی پیشتر اعلام کرده بود که فرصتهای زیادی را درگذشته به دلیل حضور نداشتن سازمان یافته و هدفمند دربازارهای منطقه از دست دادهایم و نباید دیگر این تجربه تکرار شود و با

توجه به سیاست ایران برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، رویکرد افزایش صادرات غیر نفتی و یافتن بازارهای جدید منطقه ای در دستور کار قرار گرفته است.

امروز در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تحت تحریمهای ظالمانه غرب قرار دارد و اروپا نیز نتوانسته به تعهداتش جامه عمل بپوشاند، همکاری همهجانبه با اوراسیا فرصتهای فراوانی را برای توسعه مبادلات منطقهای و افزایش صادرات غیرنفتی این کشور فراهم خواهد ساخت.

یکی از راههای افزایش صادرات غیرنفتی برگزاری نمایشگاههای بینالمللی است که این مساله فرصتی را برای معرفی بسیاری از توانمندیهای صنعتی و تولیدی ایران فراروی تولیدکنندگان قرار میدهد و میتواند زمینه همکاریهای مشترک میان کشورها را بیش از پیش ارتقا بخشد.

به گفته مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران، براساس سیاست معرفی ظرفیتهای تولیدی و صادراتی کشور، افزایش حجم مبادلات تجاری و ارتقای همکاریهای اقتصادی با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، نخستین نمایشگاه در این زمینه در تهران در بهمنماه امسال برگزار میشود.

«بهمن حسین زاده» افزود: نخستین نمایشگاه بینالمللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا با مشارکت فعالانه کشورهای عضو این اتحادیه برای بهمن ماه سال ۹۹ برنامه ریزی و در دستور کار است.

به گفته وی، برگزاری نخستین نمایشگاه بین المللی اوراسیا فرصتی مناسب برای گردهمایی و معرفی قابلیتها، ارتقای ظرفیت های رقابت پذیری صنعتی و تجاری، برند سازی و معرفی نام و اعتبار محصولات تولیدی ایران به فعالان صنعتی و اقتصادی کشورهای عضو اوراسیا است.

مدیر عامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی افزود: برای ایجاد یک زنجیره مناسب از تولید تا صادرات، ضرورت دارد به نیازهای متنوع منطقه ای و بین المللی در استقبال از محصولات تولیدی توجه ویژهای شود و یکی از عوامل کاملا موثر در کاهش آثار تحریم ها ایجاد ظرفیت های پایدار صادراتی در کشور های دوست و همکار است.

وی با بیان اینکه نمایشگاه بین المللی اوراسیا به عنوان حلقه ارتباطی در گسترش مناسبات، همگرایی اقتصادی، تقویت روابط مشترک مثمر ثمر خواهد بود، افزود: این نمایشگاه، دپیلماسی اقتصادی ایران را با اعضای این اتحادیه تقویت می کند و در چارچوب توسعه صادرات غیر نفتی ظرفیت های جدیدی را برای فعالان اقتصادی ایران فراهم می سازد.

حسین زاده تاکید کرد: این رویداد صنعتی و نمایشگاهی برای نخستین بار با اتکا به توانمندی فعالان تولیدی در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود و آثار مثبت برای آینده اقصادی کشور خواهد داشت.

موافقتنامه ای تجاری میان ایران و اتحادیه اوراسیا در آبان ماه گذشته به امضا رسید که بر اساس آن ۸۶۰ قلم کالایی میان ایران و پنج کشور متحد اقتصادی مبادله می شود که آمارها طی ماه های گذشته نشان می دهد که افزایشی ۶۳ درصدی در صادرات با این کشورها تحقق یافته و همچنین مقرر شده تا برای سال دوم این موافقتنامه اقدام هایی برای آغاز مذاکره های تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا انجام شود.

اوراسیا که یک اتحادیه اقتصادی است، با حضور پنج کشور روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان به عنوان اعضای اصلی از سال ۲۰۱۵ کار خود را در زمینه سیاستگذاری اقتصادی، اقتصاد کلان و مهاجرت نیروی کار در جهت تجارت آزاد و موافقتنامه های تجاری با کشورهای دیگر آغاز کرد.

اکنون کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ۲۰ میلیون کیلومتر مربع مساحت و بیش از ۱۸۳ میلیون نفر جمعیت دارند که ۵.۲ درصد جمعیت جهان را شامل میشود.

جمهوری اسلامی ایران، ویتنام و سنگاپور با توافقنامههای موقت به آن متصل شدهاند و رایزنیها برای حضور صربستان، مصر، آرژانتین، اردن و تایلند نیز ادامه دارد.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات