چقدر از بازار افغانستان در دست ایران است؟

رایزن بازرگانی ایران در افغانستان، با بیان اینکه حدود نیمی از بازار کالاهای وارداتی افغانستان در اختیار ایران است، گفت: افغانستان از ظرفیت خوبی برای واردات خدمات فنی و مهندسی برخوردار است.

به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران؛ آقای محمدمهدی جوانمرد قصاب درباره وضعیت تجارت ایران با افغانستان و در پاسخ به این سؤال که چرا صادرات ایران به افغانستان در سالهای اخیر رقمی حدود سه تا چهار میلیارد دلار بوده و افزایشی نداشته است، افزود: ظرفیت بازار افغانستان بیش از این نیست. در سال نخست ورود به بازار افغانستان، میزان صادرات ایران به افغانستان حدود یک میلیارد دلار بود که در سال ۱۳۹۱ - ۹۲ صادرات ما به این کشور به ۳ میلیارد دلار افزایش یافت.
رایزن بازرگانی سفارت ایران در افغانستان، گفت: اکنون صادرات ایران به افغانستان به رقمی حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلار در سال رسیده که با توجه به اینکه قیمت پایه صادراتی بنا به درخواست صادرکنندگان به دلیل موضوع رفع تعهد ارزی و همچنین تصمیمات بانک مرکزی کاهش یافته است، میتوان گفت با محاسبه آن ۳۰ درصد، صادرات ایران به افغانستان افزایش نیز داشته است.

نیمی از بازار کالاهای وارداتی افغانستان در اختیار ایران است

محمدمهدی جوانمرد قصاب گفت: صادرات ۳ میلیارد دلاری کالاهای ایرانی به افغانستان در حالی است که حجم واردات کالا به این کشور در هر سال حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار است، بنابراین شرایط صادرات ایران به افغانستان خوب است و بخش قابلتوجهی از بازار کالایی کشور افغانستان دراختیار ما قرار دارد.
وی افزود: با توجه به کاهش ارزش پول ملی، صادرات توجیهپذیر است، البته صادرات نیازمند برنامهریزی منسجم و هدفمند است، لذا اگر سیاستهای صادراتی با برنامهریزی توأم باشد، صادرات منسجمی خواهیم داشت و میتوان حتی به جهش صادراتی نیز امیدوار بود.
رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با اشاره به برگزاری نمایشگاه خدمات فنی و مهندسی ایران در افغانستان افزود: این نمایشگاه در آخرین روز شهریور و اوایل مهرماه امسال به مدت سه روز در زمینههای برق، آب، انرژی و مخابرات در کشور افغانستان برگزار شد که برای برگزاری این نمایشگاه، بزرگترین هیئت تجاری ایران در بیست و پنج سال گذشته به افغانستان اعزام شد.
وی با بیان اینکه سیاست ایران در تعاملات تجاری با افغانستان انتقال دانش فنی است، گفت: روابط خوب بین دو کشور منجر به برقراری روابط خوب تجاری بین بازرگانان دو کشور شده است، لذا نمایشگاه مذکور با استقبال بینظیر مردم افغانستان و شرکتهای مختلف روبهرو شد.
جوانمرد قصاب در پاسخ به این سوال که با توجه به ظرفیت محدود واردات کالا به افغانستان، برگزاری چنین نمایشگاههایی چه تأثیری در روابط تجاری دو کشور خواهد داشت، افزود: صادرات دارای دو بخش کالایی و خدمات فنی و مهندسی است. همانطور که اشاره شد، ظرفیت واردات افغانستان در بخش کالایی حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار است که ما حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلار از بازار کالاهای وارداتی افغانستان را دراختیار داریم.

لزوم بهره گیری از فرصت صادرات خدمات فنی و مهندسی به افغانستان

رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان گفت: کشور افغانستان با ۴۰ میلیون جمعیت در بخش توسعه زیرساختهای صنعتی از ظرفیت بالایی برخوردار است، لذا فرصتهای صادراتی قابلتوجهی در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی توأم با انتقال دانش فنی برای ما فراهم است که برگزاری چنین نمایشگاههایی در دستیابی به این فرصتهای صادراتی به ما کمک خواهد کرد.
وی در رابطه با مشکلات و موانع صادراتی ایران به افغانستان، افزود: اگرچه هدف ما توسعه صادرات به کشور افغانستان است؛ اما زیرساختهای لازم برای این توسعه فراهم نیست.
جوانمرد قصاب ادامه داد: زیرساختهای صادراتی در مرزهای شرقی دو کشور ضعیف است، لذا لازم است تا مسئولان مربوطه در ایران و افغانستان در راستای توسعه همکاریهای تجاری و بازرگانی به این مسئله توجه بیشتری داشته باشند و این زیرساختها را فراهم کنند.

منبع: خبرآنلاین
مشاهده نظرات