نگاهی بر عملکرد واحدهای فولادساز در ۵ ماهه نخست سال ۹۹؛

تولید ورق گرم به ۳میلیون تن نزدیک شد

عملکرد ماهانه تولید شرکت‌های فولادسازی ایران طی سال ۹۹ (۵ ماهه نخست امسال) منتشر شد که بر اساس آن بیشترین محصولات تولید شده در این مدت ورق گرم و سرد بوده است؛ طی ۵ ماهه نخست امسال ۲ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۶۶۸ تن ورق گرم تولید شده است.

به گزارش ارانیکو به نقل از«کالاخبر» به نقل از ایراسین، بر اساس آمار منتشره، شرکت جهان فولاد سیرجان تاپایان مردادماه سال ۹۹ موفق شده ۱۲۷,۱۸۷تن میلگرد تولید کند.

شرکت ذوب آهن اصفهان نیز در مدت ۵ ماهه نخست امسال محصولات مختلفی تولید کرده است. به این ترتیب که در پایان مردادماه تیرآهن به میزان ۳۰۴ هزار و ۵۹۹ تن، میلگرد به میزان ۲۱۶ هزار و ۹۶۴ تن، کلاف به میزان ۴ هزار و ۵۹۷ تن، سایر محصولات به میزان ۱۲ هزار و ۶۰۲ تن ، شمش کالایی به میزان ۳۸۸ هزار و ۲۱۰ تن و ریل نیز به مقدار ۲۲ هزار ۶۷۹ تن تولید کرده است.

فولاد آذربایجان یکی دیگر از تولیدکنندگان محصولات فولادی است. این شرکت در مدت ۵ ماهه نخست امسال توانسته میلگرد به میزان ۱۴۶هزار و ۹۷۶ تن تولید کند.

فولاد اکسین از دیگر شرکتهای فولادساز تولیدکننده محصولات خاص است که در این مدت موفق شده ورق عریض به مقدار ۳۷۸ هزار و­ ۷۷۶ تن تولید کند.

بر اساس اطلاعات بدست آمده و بررسیهای صورت گرفته، شرکت فولاد آلیاژی ایران نیز در زمینه تولید میلگرد آلیاژی-مهندسی از ابتدای امسال تا پایان مردادماه ۱۰۹ هزار و ۸۵۷ تن تولید کرده است، همچنین محصولی به نام چهارگوش و سایر محصولات آلیاژی-مهندسی به میزان ۲۱ هزار و ۲۰۲ تن و تسمه وکلاف آلیاژی-مهندسی نیز به میزان ۱۱هزار و ۱۲۱ تن در این ۵ماه تولید شده است.

فولاد بناب نیز یکی دیگر از شرکتهای فولادی کشور است که در مدت ۵ ماهه نخست امسال میلگرد به میزان ۱۵۶هزار و ۸۲۰ تن تولید کرده است. همچنین فولاد خراسان نیز در این مدت میلگرد به مقدار ۲۰۸هزار و ۵۶۷ تن تولید کرده است.

شرکت بعدی که در این گزارش به آن خواهیم پرداخت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان بزرگترین فولادساز خاورمیانه است. در این مدت شرکت فولادمبارکه اصفهان موفق شده ورق گرم به میزان ۲ میلیون و ۲۴۸ هزار و ۱۹۹تن، ورق سرد به میزان ۶۸۰ هزار و ۷۴۹ تن تولید کرده است. فولاد سبا نیز به عنوان یکی از زیرمجموعههای فولادمبارکه اصفهان در این مدت توانسته است ۵۶۸ هزار و ۴۶۹ تن ورق گرم تولید کند.

گروه ملی صنعتی فولاد ایران نیز در این مدت تیرآهن به مقدار ۴۴ هزار و ۷۲۷ تن میلگرد به میزان ۱۱۱ هزار و ۳۳۱ تن و لوله نیز به میزان ۳هزار و ۴۸۴ تن تولید کند.نورد و لوله اهواز نیز که به عنوان یکی از مصرفکنندگان ورقهای گرم فولادی به شمار میآید در مدت ۵ماهه نخست امسال توانسته۱۵۸ هزار تن تولیدکند.

در این گزارش نگاهی بر تولید شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری داشتهایم که بر این اساس از ابتدای سال ۹۹ تا پایان مردادماه توانسته ورق گالوانیزه به میزان ۷۸هزار و ۸۶۴ تن تولیدکند.

در مجموع میتوان گفت که میزان تولید شرکتهای فولادساز یاد شده در این مدت در حوزه لوله به میزان ۳هزار و ۴۸۴ تن،ریل ۲۲هزار و ۶۷۹ تن، کلاف ۴هزار و ۵۹۷ تن، تسمه و کلاف آلیاژی-مهندسی به میزان ۱۱هزار و ۱۲۱ تن، چهارگوش و سایر محصولات آلیاژی-مهندسی ۲۱ هزارو ۲۰۲تن، ورق گالوانیزه به میزان ۷۸هزار و ۸۶۴ تن، میلگرد آلیاژی مهندسی به میزان ۱۰۹هزار و ۸۵۷تن، تیرآهن به مقدار ۳۴۹هزار و ۳۲۶ تن، ورق عریض ۳۷۸ هزار و ۷۷۶ تن، شمش کالایی ۳۸۸هزار و ۲۱۰تن، میلگرد ۹۶۷هزار و ۸۴۵ تن، ورق سرد ۶۸۰هزار و ۸۴۹ تن و ورق گرم ۲ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۶۶۸ تن بوده است.

مطالب مرتبط
رشد ۱۱درصدی تولید فولاد ایران با وجود تحریم‌
رشد تولید فولاد فراتر از متوسط جهانی در دولت تدبیر و امید
مشاهده نظرات