فرودگاه‌های ایران آماده تردد ایرتاکسی ها شدند

دبیر انجمن ایرلاین‌های کشور از آمادگی فرودگاه‌های ایران جهت تردد ایرتاکسی خبر داد و تأکید کرد که فرصت سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی به‌منظور راه‌اندازی ایرتاکسی فراهم است.

مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن ایرلاینهای کشور بر ضرورت راهاندازی ایرتاکسی در فرودگاههای ایران تأکید کرد و افزود: اگر بخواهیم صنعت هوانوردی کشور را توسعه بدهیم، یکی از راهکارهایش راهاندازی ایرتاکسی است.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه در کشورمان فرودگاههای کوچک داریم و از آنها یا استفاده نمیشود یا به ندرت یک یا دو پرواز در آنها صورت میگیرد؛ میتوان از ظرفیت این فرودگاهها جهت تردد ایرتاکسی استفاده کرد.

اسعدی سامانی گفت: این فرودگاهها قابلیت بهرهبرداری برای ایرتاکسی را دارند و در صورت برنامهریزی صحیح، میتوان این ظرفیت هوانوردی را در کشور ایجاد کرد.

دبیر انجمن ایرلاینهای کشور با بیان اینکه بیش از ۴۳ فرودگاه در کشور وجود دارد که صرفاً از ۱۰ درصد ظرفیت آنها استفاده میشود، به پایگاه خبری وزارت راه تصریح کرد: اکنون فرصت سرمایهگذاری برای بخش خصوصی جهت راهاندازی ایرتاکسی وجود دارد و افراد حائز شرایط میتوانند در این حوزه سرمایهگذاری کنند.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات