پیش‌بینی بورس تا یک سال بعد

علی خوانپایه، مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه گفت: هر چه به پایان سال نزدیکتر شویم بازار می‌تواند بهتر شود و احتمال دارد روند بازار تا پایان سال یعنی اسفندماه صعودی باشد.

علی خوانپایه، مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه گفت: در حال حاضر بازار در سهمهای فلزات اساسی و گروههای سرمایهگذاری در قیمت مناسبتری قرار دارند.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه درباره پیشبینی بورس تا سال بعد این چنین گفت: هر چقدر افق سرمایهگذاری خود را طولانیتر کنیم احتمالا مازاد بر تورم، سود بهتری به دست میآوریم.

او در ادامه گفت: بازار دچار سیکل شش ماهه شده است، سه ماه صعودی و سه ماه نزولی. یک سیکل شش ماهه از اردیبهشت تا آبان سال جاری داریم و یک سیکل جدید از آبان تا اردیبهشت سال بعد. احتمال دارد تا پایان سال یعنی اسفندماه روند بازار صعودی باشد. هر چه به پایان سال نزدیکتر شویم بازار میتواند بهتر شود.

خوانپایه در پاسخ به این سوال که سهامداران چگونه میتوانند در بورس استراتژی داشته باشند، گفت: استراتژی ثابتی در بازار سهام نداریم. بعضی از سهمها به گونهای است که فرصتهای جدیدی پیش روی سرمایهگذار میگذراند. این موضوع بستگی به اوضاع بازار دارد.

او ادامه داد: البته وقتی بدون دانش وارد بورس شوید حتی اگر سود هم کنید آن سود تصادفی است. در واقع سود به دست آمده اقتصادی نیست. هر چقدر سرمایهگذاران دید بلندتری داشته باشند کمتر با مشکل مواجه میشوند. ضمن اینکه پولی که به آن احتیاج نداشته باشند را به بورس بیاورند.

خوانپایه در ادامه توضیح استراتژی برای سرمایهگذاری در بورس گفت: شخصا در کف بازار خرید میکنم. پولی هم که به بازار سهام وارد میکنم تا یک سال هیچ برنامهای برایش ندارم.

این کارشناس بازار سرمایه تحقیق میدانی را به سرمایهگذاران توصیه کرد: یکی از روشهای شناخت بازار سرمایه تحقیق میدانی است. یعنی صرفا بررسی یک چارت و نمودار کافی نیست، باید به شرکت مورد نظر مراجعه کرد. ابتدا شرکت مورد نظر را میدانی بررسی و وضعیت آن را در نظر گرفت و سپس سرمایهگذاری کرد.

خوانپایه در ادامه توصیه به سرمایهگذاران گفت: به دوستان تازه وارد به بورس توصیه میکنم در صندوقها سرمایهگذاری کنند و پول زیاد هم در بورس سرمایهگذاری نکنند تا بتوانند آن را مدیریت کنند.

مشاهده نظرات