معاون وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد:

اعلام قیمت تمام‌شده محصولات دامی تا دو هفته آینده

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از بررسی قیمت تمام شده محصولات دامی و اعلام تغییرات آن تا دو هفته آینده خبرداد.

«مرتضی رضایی» افزود: تا پایان امسال تامین نهاده دام و طیور با ارز چهار هزارو ۲۰۰ تومانی صورت خواهد گرفت و این نهادهها با قیمت مصوب در اختیار تولیدکنندگان قرار میگیرد.

وی در رابطه با قیمت تمام شده محصولات دامی تصریح کرد: این محصولات بر اساس آنالیز قیمت تمام شده و سود منطقی که برای تولیدکننده در نظر میگیریم، محاسبه میشود که این قیمت در حال بررسی است و تغییرات آن تا دو هفته آینده اعلام خواهد شد.

رضایی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط سختی که کشور با آن مواجه بوده، تولید محصولات دامی تحت تاثیر قرار نگرفته، اما هزینه تولید و دست مزد بسیار افزایش یافته است.

وی افزود: به جز ذرت و سویا که از طریق ارز دولتی تهیه میشود، باقی نهادهها با ارز نیمایی تامین میشود.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با سامانه بازارگاه گفت: به منظور ثبت و توزیع نهادههای دامی وارداتی، سامانهای را به نام بازارگاه راهاندازی کردهایم تا تولیدکنندگان بتوانند به راحتی و به میزان نیاز خود، نهادهها را دریافت کنند و از رانت و واسطهگری جلوگیری شود.

رضایی افزود: تراکنش مالی هم در سامانه بازارگاه انجام میشود و هم تولیدکنندگان در این سامانه حضور دارند و هم حسابداری مالی نهادههای دامی تامین شده با ارز دولتی در این سامانه انجام میشود و از این طریق برای دستگاههای نظارتی نیز قابل رصد و پایش خواهد بود.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات