پرداخت ۱۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایت از صادرات غیرنفتی

۱۳ هزار و ۳۲۷ میلیارد ریال تسهیلات در قالب بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی از بهمن‌ماه پارسال تاکنون پرداخت شده است.

به منظور تامین مالی و تشویق و حمایت از صادرات، بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی توسط معاون اول رئیسجمهوری در تاریخ سوم بهمن ماه ۹۸ ابلاغ شد.

در راستای هدایت منابع به منظور تحقق اهداف صادراتی و همچنین تسهیل و تسریع در فرایند پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی- صادراتی با هدف صادرات محصولات اولویتدار به کشورهای هدف، سامانه یکپارچه اعطای تسهیلات بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی از محل منابع صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل طرف قرارداد در سایت «بهینیاب» وزارت صنعت، معدن و تجارت به آدرس www.behinyab.ir راهاندازی شد.

متقاضیان استفاده از تسهیلات در این سامانه ثبتنام کرده و درخواست آنان به صورت خودکار مورد پردازش قرار میگیرد و پس از تایید به یکی از بانکهای عامل پارسیان، توسعه صادرات ایران، کشاورزی، توسعه تعاون، صادرات ایران و بانک مشترک ایران و ونزوئلا، برای تصویب و پرداخت تسهیلات ارسال خواهد شد.

برپایه این گزارش، منابع در نظر گرفته شده برای تسهیلات بسته یاد شده از منابع صندوق توسعه ملی مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال است که با لحاظ کردن سهم آورده بانکها به همین میزان، کل منابع ایجادی به مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال خواهد رسید.

در بین بانکهای یاد شده، بانک توسعه صادرات ایران با پرداخت ۱۰۹ فقره تسهیلات به ارزش بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال، بهترین عملکرد و بانک پارسیان با صفر ریال، بدترین عملکرد را داشته است.

نرخ سود سالیانه تسهیلات ریالی ۱۴.۵درصد است.

تسهیلات ارزی نیز در قالب اعتبار خریدار به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی، اعتبار فروشنده به منظور تجهیز کارگاه و تامین سرمایه در گردش شرکتهای ایرانی تولیدکننده کالاهای صادارتی و خدمات فنی و مهندسی و همچنین گشایش اعتبار اسنادی و قرارداد معتبر در حوزه خدمات فنی و مهندسی، اعطا میشود.

سقف تسهیلات ریالی قابل پرداخت به هر متقاضی حداکثر معادل ۲۰ میلیارد تومان و تسهیلات ارزی حداکثر یک میلیون یورو است.

شروط استفاده از تسهیلات بسته

شرکت های متقاضی این تسهیلات باید طی سه سال گذشته دستکم یک میلیون یورو صادرات داشته باشند، هرچند شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای صادرات اولی از این شرط مستثنی بوده و تابع شرایط تایید اعتبار توسط بانک عامل هستند.

همچنین کشور مقصد صادراتی باید جزو ۱۵ کشور همسایه یا دو کشور هند و چین بوده و کالا یا خدمت مشمول فهرست صادراتی باشد.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات