سرنخ کلاف آشفتگی نهاده‌های دامی در جیب دولت است

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: آشفتگی در حوزه نهاده‌های دامی، دولتی شدن مدیریت هاست.

محمد علی کمالی سروستانی درگفت و گوی ویژه خبری افزود: بسیاری از آشفتگیهای موجود در بازار خوراک و نهادههای دامی دولتی شدن مدیریتها و خارج کردن تشکلها از میدان است که معمولاً تصمیمات در این خصوص پشت درهای بسته اتخاذ میشود و ما از آن بی خبریم.

او ادامه داد: ​یکی از راه در روهای واردکنندگان نهادههای دامی و کنجاله سویا به کشور، ​پیش فروش کردن محصولات قبل از واردات است که معمولا توزیع محصولات در بازار آزاد انجام میپذیرد و به دست مصرف کننده واقعی نمیرسد.

احمد مقدسی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران در ارتباط تصویری از دیگر استودیو با این برنامه مشکل اصلی خوراک دام و نحوه توزیع آن در بازار گاه را ناتوانی دولت در تامین ارز چهار هزار و 200 تومانی به منظور تهیه نهادههای دام و طیور عنوان کرد.

او ادامه داد:​ ما به عنوان متولی تولید دام، به توپ سردرگمی میان بانک مرکزی و وزارت جهاد تبدیل شده ایم. از سوی دیگر، فاصله نامعقول ارز چهار هزار و 200 تومانی و ارز آزاد بهانه خوبی برای ایجاد رانت در بازار نهادههای دامی است البته نباید از خاصیت سامانه بازارگاه در راستای تنظیم عرضه و ثبت تقاضا با ارز چهار هزار و 200 تومانی غافل بود.

کمالی سروستانی در استودیو، ​ سامانه بازارگاه را ابزاری برای تسهیل در جریان تهیه و عرضه نهاده عنوان کرد و افزود: سامانههایی از این دست زمان میتوانند کارآمد باشند که همراه و همگام با سیستم بازار باشد در غیر این صورت این سامانهها کارآمد نیستند از دیگر ایرادات وارده بر جریان تهیه و توزیع نهاده، مدیریت دولتی براین امور است نمیتوان دولت را هم در قامت ناظر و هم در جایگاه مجری امور در خصوص نهاده دامی موفق عنوان کرد.

محمد جواد عسگری نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در ارتباط زنده تلفنی با این برنامه گفت:​ بسیاری از ایرادات سامانه بازارگاه را رفع کرده ایم که از آن جمله میتوان به امکان دخالت در فضای مدیریتی این سامانه اشاره کرد. یکی از فلسفههای ایجاد این سامانه، ارتقاء دقت عمل در اجرا و عملکردها است.

احمد مقدسی در ادامه این برنامه به تخصیص نیافتن ارز مورد نیاز توسط بانک مرکزی جهت ترخیص نهادهها و دانههای روغنی از کشتیهای پهلو گرفته در بنادر اشاره کرد و افزود: کمبودهای امروز نهادهها و دانههای روغنی همچون سویا به دلیل کم کاری و همکاری نکردن بانک مرکزی است.

او ادامه داد:​ در حال حاضر در کشور، ​ واحدهای تولیدی هستند که با 50 درصد کاهش تولید مواجه شده اند، زیرا توان خرید کنجاله سویا با نرخ 15 هزار تومان را ندارند و به این ترتیب است که بسیاری از دامهای ما شبانه روز گرسنه میمانند.

احد آزادیخواه عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس در ارتباط زنده تصویری با این برنامه گفت:​ یکی از مشکلات بر سر راه تامین نهاده دامی در کشور حجم کم واردات در حوزه سویا و دانههای روغنی است اگر واردات به حد کافی بود دیگر مشکلی در کشور وجود نداشت، در این راستا سامانه بازارگاه یکی از بهترین ابزارهای حل کننده مشکل است که البته باید مشکلات موجود در سامانه حل شود.

محسن حافظ رئیس هیئت مدیره انجمن توزیع کنندگان نهادههای دام و طیور درسوی دیگر این گفتگو گفت: با توجه به کمبود نهادههای دام و طیور در کشور و افزایش نرخ این محصولات دربازار آزاد در دو یا سه هفته آینده با افزایش قیمت گوشت و مرغ روبرو خواهیم شد.

مقدسی در سوی دیگر برنامه آینده بازار گوشت و مرغ کشور را محکوم به نابودی خواند و افزود: با شرایط سردرگم و نابسامان اوضاع نهادهها در کشور، و به همت بانک مرکزی و وزارت صمت و جهاد کشاورزی، در آینده نزدیک بازار گوشت و مرغ کشور به نابودی کشیده میشود.

کمالی سروستانی هم با تایید گفتههای آقای مقدسی، آینده بازار مرغ و تخم مرغ را بواسطه نابسامانی وضعیت نهادهها در کشور رو به ویرانی و گرانتر شدن عنوان کرد و افزود: به واسطه گرانی نهادهها و عدم حمایت دولت بسیاری از تولید کنندگان از دور خارج شده اند و در آینده نزدیک روند خروج و بیکاری واحدهای تولیدی مواجه خواهیم بود.

منبع: تسنیم
مشاهده نظرات