وام مسکن دانشجویی در تهران به ۲۵ میلیون تومان افزایش یافت

رییس صندوق رفاه دانشجویان به بیان توضیحاتی درباره جزییات افزایش وام مسکن دانشجویی در تهران و ۱۰ کلانشهر کشور پرداخت.

 ناصر مطیعی رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره نحوه پرداخت وام دانشجویی در سال تحصیلی جدید، گفت: سیستم وامهای دانشجویی تغییر کرده است و نمیتوان دقیق گفت که مبلغ چه وامی چقدر افزایش پیدا کرده است. قبلا ۲۱ نوع وام داشتیم که هم اکنون به ۵ نوع وام رسیده است. در این روش جدید هیچ نوع وامی حذف نشده بلکه حدود ۵ تا ۶ نوع وام زیر گروه یک وام شده اند.

مطیعی در ادامه اظهار کرد: مزیت تبدیل ۲۱ وام به ۵ وام این است که در سالهای گذشته به دلیل در نظر گرفتن میزان اعتبار برای هر وام دانشگاهها در بخشی دچار کمبود اعتبار و در بخشی با مانده اعتبار مواجه میشدند، اما اجازه تخصیص اعتبار یک بخش به بخش دیگر را نداشتند که با این سیستم جدید دانشگاهها در مدیریت اعتبار وامها اختیار دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه وام دکتری ماهیانه ۷۰۰ هزار تومان است، اضافه کرد: وام مسکن دانشجویی در تهران قبلا ۱۰ میلیون بود که امسال به ۲۵ میلیون افزایش یافته است، مبلغ این وام در ۱۰ کلانشهر کشور ۱۵ میلیون و در سایر شهرها ۱۰ میلیون تومان است.

رییس صندوق رفاه دانشجویان در ادامه گفت: مبلغ وام تحصیلی سال گذشته ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان بود که در سال تحصیلی جدید به ۱.۵ تا ۲ میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین وام شهریه در سال گذشته سه میلیون و پانصد هزار تومان بود که در سال تحصیلی جدید به پنج میلیون افزایش یافته است.

مطیعی در ادامه درباره مبلغ وام ضروری نیز گفت: این وام از ۱ میلیون به ۳ تا ۵ میلیون افزایش پیدا کرده است. رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در ادامه بیان کرد: قیمت اجاره خوابگاهها نیز امسال تا سقف ۲۵ درصد افزایش یافته است، اما شیوع کرونا و اسکان تعداد دانشجوی کمتر منجر به افزایش دریافت اجاره از دانشجویان خوابگاهی نمیشود.

وی در ادامه درباره نحوه اسکان دانشجویان در خوابگاهها نیز گفت: اسکان دانشجویان خوابگاهی در سال جدید نوبتبندی شده است. معاونین دانشجویی هر دانشگاه باید ظرفیت خوابگاه با لزوم توجه به تدابیر بهداشتی را مد نظر قرار داده و به معاونین آموزشی اعلام کنند. بعد از این پروسه معاونان آموزشی بر اساس میزان نیاز دانشجو اولویت بندی اسکان را مشخص کنند. اسکان دانشجویان در خوابگاهها ۴۰ تا ۵۰ روزه است و بر اساس مدت زمان اسکان از دانشجو هزینه دریافت میشود.

منبع: ایبنا
مشاهده نظرات