۱۰ میلیون روستایی مشمول تخفیف صددرصدی برق می‌شوند

وزیر نیرو با بیان اینکه طرح برق امید از آبانماه در کشور اجرایی خواهد شد گفت: ۱۰ میلیون نفر از روستاییان مشمول تخفیف صددرصدی این طرح خواهند شد.

رضا اردکانیان» روز دوشنبه در مراسم افتتاح طرحهای کلان ملی با حضور رییس جمهوری از طریق ویدئو کنفرانس افزود: آب و برق از جمله کالاهای راهبردی و زیر ساختی هم برای هموطنان شهرنشین و هم برای روستاییان است که نقش مهمی در زندگی و توسعه و عمران دارد و جمهوری اسلامی ایران در این دو زمینه خدمترسانی وسیعی انجام داده است.

وی ادامه داد: امروز جمعیت شهری تحت پوشش انرژی برق در جهان ۹۶ درصد است، در کشورمان ۱۰۰درصد جمعیت تحت پوشش برق هستند و نیز جمعیت روستایی تحت پوشش برق درجهان ۷۹ و در کشورما نزدیک ۱۰۰درصد یعنی ۹۹.۷ درصد است که تاپایان فعالیت دولت تدبیرو امید به ۹۹.۹ خواهد رسید که شامل ۲۰هزار خانوار عشایر کوچنده هم خواهد بود.

اردکانیان خاطرنشان ساخت: عشایر کوچنده از سیستمهای قابل حمل خورشیدی از نعمت برق برخودار خواهند شد.

وزیر نیرو به جمعیت شهری تحت پوشش شبکه آب در جهان اشاره و آن را ۸۵ درصد عنوان کرد و گفت: این رقم در کشورمان صددرصد است و جمعیت روستایی جهان تحت پوشش از جهت آب پایدار ۵۳درصد است و در ایران ۸۲.۵ درصد است.

وی ادامه داد: اتفاقهای خوبی در بیش از هفت سال گذشته صورت گرفته به گونهای که علاوه بر ۹۰۰ هزار نفری که قبل از دولت حاضر در روستاها از شبکه آب سالم و پایدار برخودار بودند، هشت میلیون نفر دیگر به این جمعیت اضافه شده و ۱.۴ میلیون نفر دیگر هم تاپایان دولت اضافه خواهند شد به نحوی که در هرهفته ۳۵ روستا به این شبکه وصل شده اند.

اردکانیان افزود: امروز یازده هزار و ۹۱۸ روستا در کشور از نعمت آب سالم و پایدار برخودارند.

وزیر نیرو گفت: سه هزار و ۷۹ روستا دردوران این دولت برقدارشده است که تاپایان دولت به رکورد ۹۹.۹ درصد جمعیت روستایی تحت پوشش شبکه برق خواهیم رسید.

وی ادامه داد: امروز به مناسبت روز ملی روستا و عشایر ۱۵۰روستا در ۲۲ استان کشور به شبکه برق وصل می شوند.

اردکانیان افزود: همزمان با اجرای طرح برق امید که با مصوبه هیات وزیران در آغاز شهریور ماه وارد مراحل برنامه ریزی برای اجرا شد و از آبانماه عملیاتی خواهد شد، حدود نیمی از هموطنان روستایی از امتیاز تخفیف ۱۰۰درصدی این طرح برخودار خواهندشد.

وزیر نیرو گفت: ارزیابیهای صورت گرفته از سال گذشته بیانگر آن است که چنانچه این هموطنان همان شیوه مصرف را ادامه دهند جمعیتی حدود ۱۰ میلیون نفر از روستاییان از تخفیف ۱۰۰درصدی برق امید برخوردار خواهند شد.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات