دبیر انجمن خودروسازان: عرضه خودرو در بورس بهتر از فروش از طریق قرعه‌کشی است

دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به کشف قیمت خودرو در بورس کالا به دلیل عدم تکرار شرایط فروش کارخانه‌ها در بورس گفت: اگر عرضه خودرو در بورس کالا درست انجام شود، در شروع کار ممکن است کمی قیمت‌ها بالا رود، اما پس از مدتی کاهش می‌یابد.

صنعت خودرو در چند سال اخیر با مشکلات بسیاری مواجه بوده است و بدین منظور نمایندگان مجلس سعی در ارائه طرحی برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو داشتهاند که سرانجام آن مشخص نشد. اکنون 40 نفر از نمایندگان مجلس طرح جدیدی به نام «طرح تحول بازار و صنعت خودرو سبک» را در قالب 21 ماده که در آن به بحث عرضه خودرو در بورس کالا، نحوه قیمتگذاری، کیفیت، واردات، قیمت تمامشده خودرو، قراردادهای خارجی و... پرداخته شده است. احمد نعمتبخش، دبیرانجمن خودروسازان در حاشیه دومین نشست هم اندیشی انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو استان تهران ایراداتی را به این طرح اعلام کرد.

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان درخصوص قوانین جدید در حوزه خودرو و ارائه یک طرح جدید از سوی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح پیشنهادی 21 ماده دارد که طبق آن خودرو باید در بورس کالا عرضه شود. با این بوروکراسی ایجاد شده، امکان اجرای این طرح وجود ندارد مگر اینکه طرح اصلاح شود.

نعمت بخش با اشاره به اینکه طبق فروش خودرو در بورس، 50 درصد پول بهدستآمده به قطعهسازان داده شود، یک نمونه نادرست مربوط به بورس کالا است، تصریح کرد: این دخالت در کار شرکتهاست و قانون تجارت را نقض میکند. یک شرکت وقتی کالایی را به فروش میرساند، خود باید مدیریت پول بهدستآمده را در دست داشته باشد. این مساله بسیار واضح است و نمیتوان اظهار کرد نصف پول مستقیم به حساب قطعهساز وارد شود.

دبیر انجمن خودروسازان در خصوص موارد لحاظ شده برای قیمتگذاری گفت: در یکی از بندها، شورای رقابت را مکلف به تعیین نرخ پایه قبل از کشف قیمت نهایی در بورس کردهاند. این در حالی است که ما معتقدیم با روشی که شورای رقابت در نظر دارد، ما همواره زیان دیدهایم و شیوه صحیحی نبوده است و قبول کردند مبنای در نظر گرفتن قیمت تمامشده سازمان حمایت باشد. در بند 15 این طرح نیز سخن از «بیمه کیفیت» به میان آمده است. یعنی گارانتی و رفع عیب که از سوی خودروسازان انجام میشود، بهصورت بیمه لحاظ شود و مردم بیمه کیفیت بگیرند. اما به نظر من، این طرح یک بوروکراسی عظیم است و باید اصلاح شود.

نعمت بخش با اشاره به کشف قیمت خودرو در بورس کالا به دلیل عدم تکرار شرایط فروش کارخانهها در بورس گفت: اگر عرضه خودرو در بورس کالا درست باشد و بورسیها همکاری کنند، در شروع کار ممکن است کمی قیمتها بالا رود، اما پس از مدتی کاهش مییابد. تجربه عرضه آلومینیوم را در بورس کالا داشتیم و پیش از عرضه در بورس قیمت این محصول به بیش از 60هزار تومان هم رسیده بود اما با عرضه در بورس کالا، قیمت آن به حدود 30هزار تومان هم کاهش پیدا کرد.

وی ادامه داد: هر چند دوباره قیمت این محصول افزایش پیدا کرد، اما به هر حال عرضه در بورس کالا قیمت آن را منطقی کرده بود. به نظرم این که خودرو با نرخ کارخانه در بورس عرضه شود و سپس کشف قیمت انجام شود، بسیار بهتر از شرایط فعلی است که از طریق قرعهکشی خودرو به فروش میرسد.

منبع: تسنیم
مشاهده نظرات