طی ۶ ماه و علی‌رغم سیاه نمایی برخی رسانه‌ها؛

تامین ۵۲۶۷ میلیون دلار ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی توسط بانک مرکزی

بانک مرکزی با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، طی ۶ ماه سال جاری جمعاً بیش از ۵۲۶۷ میلیون دلار تامین ارز انجام داده است.

با توجه به برخی اظهار نظرات غیرکارشناسی و ناصواب در برخی رسانهها درخصوص مسایل و مشکلات مربوط به تامین نهادههای دامی و کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان، میزان ارز تامین شده بابت واردات کالاهای یاد شده به منظور تنویر افکارعمومی تشریح میشود:

۱- طی سال جاری بنا به مصوبه ستاد اقتصادی دولت، سقف ۸ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به منظور تامین کالاهای اساسی به تفکیک ۵.۵ میلیارد دلار برای اقلام کالای اساسی (ذرت، دانه روغنی، روغن خام، کنجاله، جو و گندم) و ۱.۵ میلیارد دلار برای دارو و ۱ میلیارد دلار برای تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شد.

۲- مقرر شد در شش ماه اول سال، ۴ میلیارد دلار به منظور واردات اقلام کالای اساسی و ۱ میلیارد دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تامین ارز شود.

۳- بر اساس آخرین آمار، تامین ارز انجام شده توسط بانکمرکزی به نرخ ۴۲۰۰ تومان، از ابتدای سال تاکنون بابت واردات اقلام اشاره شده به شرح زیر است:
ذرت؛ ۱۴۴۶ میلیون دلار
دانههای روغنی؛ ۷۱۴ میلیون دلار
جو؛ ۲۰۲ میلیون دلار
روغن خام؛ ۷۵۷ میلیون دلار
کنجاله؛ ۵۰۹ میلیون دلار
گندم؛ ۲۹۰ میلیون دلار
کود؛ ۴۰ میلیون دلار
کاغذ؛ ۱۵ میلیون دلار
تجهیزات و ملزومات پزشکی؛ ۵۴۴ میلیون دلار
دارو و مواد اولیه دارو؛ ۷۵۰ میلیون دلار

۴- همانگونه که ملاحظه میشود، علیرغم همهی محدودیتها و تگناهای ناشی از تحریمهای ظالمانهی آمریکا علیه مردم عزیز کشورمان، بانکمرکزی با هماهنگی وزارتخانههای صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، طی شش ماه سال جاری جمعاً بیش از ۵۲۶۷ میلیون دلار تامین ارز انجام داده است و متاسفانه برخی سوءاستفادهها و زیادهخواهی در جهت کسب سود بیشتر که در فرآیند توزیع و فروش کالاهای مورد اشاره وجود دارد مانع از آن شده است که کالاهای اساسی تامین ارز شده، بر مبنای قیمت تمام شده ارز آنها در اختیار مردم قرار گیرد. انتظار میرود کارشناسان محترم در برنامههای یاد شده، به مردم این پاسخ را بدهند که چرا کالاهای مذکور، با قیمتهای متناسب با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف کنندگان نهایی نمیرسد.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات