هشدار تورمی نسبت به دو طرح اقتصادی

طرح تامین کالاهای اساسی و اقدام ملی مسکن از جمله تصمیمات مجلس فعلی است که کارشناسان اقتصادی نسبت به تورم‌زا بودن آن‌ها هشدار می‌دهند و درخواست لغو آن‌ها را دارند.

طرح تامین کالاهای اساسی با اختصاص کالابرگ، یکی از طرحهای اقتصادی مجلس است که اخیرا نمایندگان مجلس با کلیات آن موافقت کردند؛ بنابراین، برای تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به صورت ماهانه، یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار را از این طریق به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار واریز میشود.

طبق این طرح، خانوارهایی که سطح درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهرهمند میشوند که شناسایی این خانوارها نیز به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

در این بین، کارشناسان اقتصادی از آنجا که منابعی در کشور برای اجرای اینگونه طرحها وجود ندارد و تنها منجر به خلق پول میشود، این قبیل طرحها را تورمزا و مشکلآفرین برای اقتصاد میدانند.

صادق الحسینی در این زمینه میگوید که در شرایط فعلی که تورم بالای ۳۰ درصد است، اجرای چنین طرحهایی میتواند معادل ۳۰ درصد تورم جدید ایجاد کند که بسیار خطرناک است. همچنین، طبق گفته وی این تصمیمات ظاهر قشنگی دارد اما با چاپ پول از جیب بانک مرکزی منابع زیادی حیف و میل میشود و فساد زیادی هم رخ خواهد داد.

علاوه براین، اقتصاددانان نسبت به اجرای طرح اقدام مسکن ملی نیز هشدار میدهند و آن را هم تورمزا میدانند؛ بهگونهای که صادق الحسینی معتقد است که اینگونه طرحها میتواند آینده اقتصاد کشور را به گروگان بگیرد و اختصاص اعتباراتی با نرخ ۹ درصدی از سمت بانک مرکزی به این طرح، آثار تورمی بسیار بزرگی دارد.

همچنین، کامران ندری یک کارشناس اقتصادی دیگر نیز هشدار میدهد که اگر منابع این طرح از طریق اعطای وام تامین شود، منجر به افزایش تورم خواهد شد و از آنجا که تورم قدرت خرید مردم را کاهش داده، برای حل مشکل مسکن باید سعی کرد تا تورم مهار شود.

از سوی دیگر، جمعی از اقتصاددانان کشور در یک نامه خواستار لغو فوری طرح اقدام ملی مسکن شدند. با این حساب، از آنجا که در حال حاضر اقتصاد ایران تورم بالایی را تجربه میکند و مردم تحت فشار این تورم و قیمتهای بالا هستند، جایز است تا نمایندگان مجلس نسبت به هشدارهای اقتصاددانان نسبت به تورم زا بودن اینگونه طرحها توجه کند و سعی شود تا از فشار اقتصادی بر دوش مردم کاسته شود نه اینکه باری بر دوش آنها اضافه شود.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات