برنج وارداتی نهایتا ۱۳ هزار تومان باید باشد/ وارد کنندگان حرص واردات دارند/ انبارها مملو از برنج خارجی است

دبیر انجمن برنج ایران اظهار داشت: با احتساب میزان تولید به 600 هزار تن برنج وارداتی نیاز داریم و درصورت واردات این میزان برنج، دیگر با کمبودی مواجه نخواهیم شد. اما متاسفانه وارد کنندگان ما حرص واردات برنج را دارند، به طوری که میزان برنج وارداتی در سال حداقل یک میلیون تن است آن هم در سال‌هایی که نیاز مبرمی به واردات مازاد نداشتیم.

جمیل علیزاده شایق در مورد افزایش قیمت برنج در هفتههای اخیر اظهار داشت: از سال 97 بهار پر آب و خوبی داشتیم و وضعیت تولید نیز بسیار مطلوب است. به طوری که آمار و ارقام سال گذشته نشان میدهد، ما دو میلیون و 400 هزار تن تولید برنج تولید کردیم که یقینا در سال جاری بیشتر خواهد بود. به عبارتی در سال جاری کف تولید دو میلیون و 400 هزار تن و احتمالا بیشتر از این رقم خواهد بود.

وی دامه داد: بر اساس آمار و سرشمارهای دقیقی که انجام شده، نیاز سالانه کشور به برنج نزدیک به سه میلیون تن است که با احتساب میزان تولید، به 600 هزار تن برنج وارداتی نیاز داریم و درصورت واردات این میزان برنج، دیگر با کمبودی مواجه نخواهیم شد. اما متاسفانه واردکنندگان ما حرص واردات برنج را دارند، به طوری که میزان برنج وارداتی در سال حداقل یک میلیون تن است آن هم در سالهایی که نیاز مبرمی به واردات مازاد نداشتیم.

دبیر انجمن برنج تصریح کرد: اکنون انبارهای ما پر از برنجهای وارداتی خارجی است. استدلالشان هم گرانی برنج ایرانی است که منجر به روی آوردن مصرفکنندگان به برنج وارداتی میشود. اما با در نظر گرفتن قیمتها میتوان متوجه شد که قیمت برنج خارجی نزدیک به برنج ایرانی است.

علیزاده شایق اضافه کرد: شنیدهها حاکی از آن است که برنجهای وارداتی با برنجهای مرغوب داخلی، اختلاط و به دست مشتری میرسد و به قیمت برنج خوب ایرانی به فروش میرسد، مردم هم به خوبی متوجه این موضوع نمیشوند. به همین دلیل باید بر روی این مساله نظارتی وجود داشته باشد تا میزان دقیق و صریح واردات، جلوگیری از واردات بیرویه و کنترل بر اینکه آیا اختلاط برنج واقعیت دارد یا خیر؛ مشخص شود.

وی با اشاره به تفاوت قیمت برنج اعلا در شمال و سایر شهرها در این زمینه توضیح داد: بهترین نوع برنجی که وجود دارد با 2 الی 3 درصد خرده و بدون اختلاط، در شمال حداکثر 25 هزار تومان است. همین برنج در تهران بیش از 2 تا 3 درصد خرده دارد، ضمن آنکه برنجهای خارجی که کیفیت چندانی ندارد مخلوط میکنند و چند برابر قیمت به دست خریدار در شهرستان میرسانند و این قیمت به 30 هزار تومان هم میرسد.

دبیر انجمن برنج اضافه کرد: واردکنندهها هیچ مشکلی برای واردات ندارند، با نگاهی به سوابق این افراد متوجه میشوید هیچ سر رشتهای در برنج ندارند، سرمایه سرگردان به دستشان رسیده و به این کار ورود پیدا کردهاند و جالب آنکه ارز دولتی هم دریافت میکنند. نرخ برنج وارداتی باید نهایتا 13 هزار تومان باشد در حالی که برنج وارداتی در بازار کمتر از 20 هزار تومان نیست، چرا وقتی قیمت جهانی اینگونه نیست چنین افزایش قیمتی وجود دارد.

منبع: ایلنا
مطالب مرتبط
مقصر اصلی گرانی برنج کیست؟
مشاهده نظرات