اجرای دستورات FATF باعث بالاتر رفتن قیمت دلار می‌شود

یک کارشناس مسائل بین‌الملل گفت افزایش قیمت دلار در بازار داخلی ارتباطی با اجرای مجدد تمهیدات مقابله‌ای FATF در قبال ایران ندارد.

یک کارشناس مسائل بینالملل گفت که افزایش قیمت دلار در بازار داخلی ارتباطی به بازگشت ایران به لیست اقدامات مقابله­ای FATF ندارد.

حسین حاجیلو با اشاره به بعضی گزارشهای رسانهای منتشر شده در روزهای اخیر که افزایش قیمت دلار به 30 هزار تومان را نتیجه بازگشت ایران به لیست FATF میدانند گفت که اتفاقاً اجرای کامل دستورات FATF منجر به کاهش دسترسی دولت به منابع ارزی در کشور خواهد شد.

وی در این خصوص گفت: «ما سال 95 توافقی 41 بندی با FATF داشتیم که بخش مهمی از آن راجع به انتقال اطلاعات مالی کشور به خارج از کشور است. در شرایط جنگ اقتصادی، انتقال اطلاعات میتواند باعث لو رفتن مبادی ورود ارز به کشور شود».

وی افزود: «البته این اطلاعات در مقاطعی لو رفته و هزینه آن را هم دادهایم. زمستان 96 با یک اشتباه، اطلاعات چند صرافی توسط دولت ما لو رفت و بهار 97 شاهد تحریم صرافیها بودیم. توافق 41 بندی ایران و FATF علاوه بر لو رفتن اطلاعات، ورود ارز نقد را نیز دشوارتر میکند. بخشی از مقررات FATF به سختگیری در ورود ارز نقد به داخل کشور به اسم مبارزه با پولشویی مربوط است که این مقررات در ایران اجرا هم شده و بخشی از اتفاقات ارزی سال 97 ناشی از این مسئله بود؛ بنابراین اجرای دستورات FATF منجر به دشوارتر شدن ورود ارز به کشور و بالاتر رفتن قیمت دلار میشود».

حاجیلو اظهارات اسفند 98 آقای همتی مدیرکل بانک مرکزی مبنی عدم بروز مشکل در پی بازگشت ایران به لیست FATF را نیز نشانه دیگری دانست که بیارتباط بودن افزایش قیمت دلار با مسئله FATF را نشان میدهد.

این کارشناس گفت: «طبق اظهارات همتی، ایران از روشهایی برای تأمین ارز استفاده میکند که ارتباطی با FATF ندارد؛ لذا این ادعا که عدم همکاری با FATF موجب رشد قیمت ارز شده در تناقض کامل با سخنان رئیس کل بانک مرکزی است».

FATF مانع همکاری راهبردی با چین است؟

حاجیلو با اشاره به اظهارات محمدجواد ظریف که گفته بود پیوستن ایران به دو کنوانسیون باقی مانده در FATF اجرای قرارداد 25 ساله با چین را امکان پذیر میکند نیز گفت که FATF به هیچ وجه مانع روابط اقتصادی ایران و چین نیست.

این کارشناس در این خصوص گفت که اطلاعات همکاری ایران و چین از چشم آمریکاییها مخفی نگه داشته میشود تا نتوانند طرفهای درگیر را تحریم کنند.

وی گفت: «همکاری ما با چین از جنس دور زدن تحریم است. وقتی ما میخواهیم تحریم را دور بزنیم نباید اطلاعات منتشر شود. از طرفی FATF به دنبال انتشار اطلاعات کشورها و شفافیت کشور هدف برای کشورهای دیگر است».

حاجیلو افزود: «چین این را میداند که همکاری بیشتر ایران با FATF منجر به لو رفتن اطلاعات میشود. هیچ سند متقنی نداریم که نشان دهد چین از ما خواسته به کنوانسیونهای مرتبط با FATF بپیوندیم. اما از آن طرف اسناد زیادی وجود دارند که نشان میدهند پمپئو و منوخین و اروپاییها بارها خواستهاند ما دستورات FATF را اجرا کنیم».

FATF مقبولیت جهانی ندارد

حاجیلو گفت نباید تصور کنیم همه کشورها FATF را بدون بروز مشکلی پذیرفتهاند و متحمل تبعات اقتصادی نشدهاند.

به اعتقاد این کارشناس، تقریباً هیچ کشوری دستورات FATF را به طور کامل اجرا نمیکند و بسیاری کشورها نیز نسبت به آن بیاعتماد هستند.

وی گفت: «کافی است به کشورهای اروپایی نگاه کنیم. این ادعا که این کشورها همه دستورات FATF را پذیرفتهاند اشتباه است. زمستان سال 97 اروپاییها برخلاف استاندارد FATF لیست جداگانهای از کشورهای پرریسک ارائه کردند که مورد اعتراض آمریکاییها قرار گرفت. وزارت خزانهداری آمریکا بیانیه صادر کرد و گفت ملاک تشخیص پولشویی در جهان FATF است. این نشان میدهد که اروپاییها FATF را قبول ندارند و به دنبال استاندارد بومی خودشان هستند».

حاجیلو گفت حتی آمریکا که مدافع FATF است نیز استانداردهای آن را به طور کامل اجرا نمیکند. وی در این خصوص توضیح داد: «سال گذشته مدیر بخش جرائم مالی FBI گفت عدم شفافیت مالی و عدم اجرای استانداردهای FATF موجب جذب جنایتکاران به سیستم مالی آمریکا برای سوءاستفاده میشود. این هم نشان میدهد که آمریکاییها همه استانداردهای FATF را اجرا نمیکنند؛ بنابراین اینکه بگوییم همه کشورهای دنیا همه استانداردهای FATF را اجرا میکنند غیرعلمی است».

اجرای دستورات FATF متوقف شود

حاجیلو در ادامه گفت که معتقد است ایران باید اجرای تعهدات خود بر اساس FATF را متوقف کند تا در مذاکرات آتی بتواند با دست پر پای میز برود.

وی در این خصوص گفت: «ایران و FATF براساس توافق سال 95 تعهدات متقابلی دارند. از اسفند 98 این نهاد مجدداً اقدامات مقابلهای خود علیه ما را اجرا کرد. اما مثل برجام که تعهدات ما در آن یکطرفه اجرا میشود، در FATF هم تعهدات ما یکطرفه اجرا میشود».

حاجیلو افزود: «ما برای پر بودن دستمان در مذاکرات آتی باید اجرای تعهدات را متوقف کنیم. توقف اجرای تعهدات، مانع لورفتن اطلاعات اقتصادی ما میشود».

این کارشناس گفت حتی اجرای کامل توصیههای FATF منجر به توقف اقدامات مقابلهای علیه ایران نمیشود. وی گفت: «اساساً هیچ جایی در اسناد FATF نیامده که بعد از تکمیل برنامه اقدام 41 بندی، ما از لیست اقدامات مقابله­ای خارج خواهیم شد. FATF فقط گفته پس از اجرای توصیهها به گام بعدی میرویم، گامی که ماهیت آن مشخص نیست».

حاجیلو همچنین گفت که حتی با سفید شدن وضعیت ایران نزد FATF نیز قطعا مشکل ارتباطات بانکی ایران حل نخواهد شد، چرا که اساساً این مشکل ناشی از تحریمهای ثانویه آمریکا است و نه FATF.

وی گفت: «اگر وضعیت ایران سفید شود، آیا بانکهای خارجی به سمت همکاری با ایران خواهند آمد؟ آیا بانکهایی که از تنبیه اقتصادی آمریکا زخم خورده اند به خاطر توصیه FATF به سمت ایران خواهند آمد؟ من فکر میکنم FATF سهم بسیار کوچکی در این مشکل دارد و مسئله اصلی تحریم آمریکا است».

حاجیلو گفت که FATF عملاً ابزاری برای دقیقتر و هدفمندتر کردن تحریمهای آمریکا است و اجرای کامل توصیههای آن به قفل شدن اقتصاد میانجامد.

وی در پایان به رادار اقتصاد گفت: «FATF ابزاری برای شناسایی روشهای دور زدن تحریم و بستن منافذ گردش ارز و گردش تجارت و اقتصاد کشور است تا اقتصاد کشور به بنبست برسد؛ لذا اگر FATF را ما به طور کامل اجرا کنیم نتیجهای جز قفل شدن کامل اقتصاد کشور حاصل نخواهد شد. »

منبع: تسنیم
مشاهده نظرات