پس از محدودیت‌های جدید ترکیه رقم خورد

افزایش قیمت دوبرابری بلیت پرواز استانبول

در پی اعمال محدودیت‌های جدید و چندباره ترکیه که پرواز ایرلاین‌های ایرانی به مقصد استانبول را به یک بار در روز کاهش داد، قیمت بلیت هواپیما از سوی ایرلاین‌های ایرانی و خارجی حدود دو برابر هفته‌های قبل شده است.

پس از تغییرات متعدد سیاستهای ترکیه در راستای لغو و برقراری پروازهای مسافری در مسیر تهران استانبول دوباره از شنبه هفته جاری یعنی ۱۲ مهر ماه پروازهای ایرانی به مقصد استانبول از سوی مقامات ترک لغو و دوباره این پروازها برقرار و محدود به یک پرواز به از سوی ایران و یک پرواز از سوی ترکها در این مسیر شد.

تورج دهقانی زنگنه -رییس سازمان هواپیمایی کشوری - در این باره به ایسنا گفت: پس از لغو مجوز پرواز ایرلاینهای داخلی از سوی مسئولان ترکیه ما نیز به آنها اعلام کردیم در این صورت مجوز ترکیه را نیز برای پرواز ترکیشایر لغو میکنیم و نهایتا آنها به این نتیجه رسیدند که پروازهای تهران استانبول را مجدادا و به صورت محدود برقرار کنند.

وی افزود: در این راستا مقرر شد تا در هر روز یک پرواز از سوی ایرلاینهای ایرانی و یک پرواز از سوی هواپیمایی ترکیه در این این مسیر پروازی انجام شود که البته با همان پروتکلهای توافق شده قبلی این اتفاق میافتد.

البته رییس سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا قیمت بلیت هواپیما از سوی ایرلاینهای داخلی و برای بازگرداندن مسافران از استانبول به تهران به بیش از ۲۰ میلیون تومان رسیده است، گفت: گرچه نرخ پروازهای خارجی دامنه مشخصی ندارد اما این نرخها با برقراری دوباره پروازها شکسته میشود و این مسئله را به انجمن شرکتهای هواپیمایی اعلام میکنیم.

این درحالی است که هنوز این اتفاق نیافتاده است و نرخ بلیتها بر اساس آنچه ایرلاینهای داخلی و خارجی و آژانسهای مسافرتی اعلام کردهاند از حدود ۱۰ میلیون تومان تا بیش از ۲۵ میلیون تومان افزایش یافته است. به گونهای که قیمت بلیت پروازهای ایرانی در این مسیر تا ده میلیون تومان فروخته میشود که پیش از این تا کمتر از پنج میلیون تومان کاهش یافته بود و بلیت ایرلاینهای خارجی مانند قطر ایرویز و ترکیش ایرلاین که به حدود شش میلیون تومان و در برخی روزها حتی کمتر از نرخ شرکتهای ایرانی رسیده بود تا حدود ۱۲ میلیون تومان تا بیش از ۲۵ میلیون تومان افزایش یافته است.

گرچه برای پروازهای خارجی دامنه مشخصی تعریف نشده و به گفته مسئولان و مدیران دستگاههای متولی و بخش خصوصی عرضه و تقاضا نرخ را در پروازهای خارجی مشخص میکند اما نباید در شرایط کنونی هر شرکتی با هر قیمتی که دلش میخواهد مردم را جابجا کند و پایه و اساسی در این زمینه باید تعریف شود.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات