بانک مرکزی: سرعت انتقال ارز بخاطر تحریم‌ها کند شده است

مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی گفت: آماری که ما در بانک مرکزی اعلام می کنیم، آمار محقق شده و مربوط به «تأمین ارز» است. تأکید می کنم «تأمین ارز» به معنای عددی است که محقق شده و ریال آن از واردکننده دریافت و در مقابل، ارز آن نیز به واردکننده پرداخت شده است.

منبع: خبرآنلاین
مشاهده نظرات