دژپسند اعلام کرد:

برنامه دولت برای عرضه بنگاه‌های بزرگ و صندوق دارا سوم به بورس

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر حمایت‌های بنیادی دولت از بازار سرمایه از ورود بنگاه‌های بزرگ مقیاس همچون ستاره خلیج فارس و همچنین عرضه باقی‌مانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات به بازار سرمایه خبر داد.

«فرهاد دژپسند» در حاشیه جلسه هیات دولت، اضافه کرد: حمایت دولت از بازار سرمایه، حمایتهای بنیادی مانند مدرنسازی بازار و افزایش عمق آن است تا سهامدار در بازار سرمایه با گزینههای متعدد و متنوع مواجه باشد.

دژپسند افزود: به عنوان مثال یکی از اقدامات دولت، مورد توجه قرار دادن بازارگردانی توسط بنگاهها است که تا پیش از مغفول مانده بود. براین اساس طی مصوبه شورای عالی بورس مقرر شد تا تمامی بنگاهها، راسا امر بازاگردانی را انجام داده یا بازارگردانهای حرفهای در اختیار داشته باشند.

رئیس شورای عالی بورس حمایت دیگر دولت از بازار سرمایه را به موضوع فروش اختیاری اوراق تبعی مربوط دانست و خاطر نشان کرد: فروش اختیاری اوراق تبعی که در حال حاضر توسط تعداد زیادی از شرکتها با استقبال مواجه شده است، این امکان را به سهامدار میدهد که بداند بنگاهی که سهامش را خریداری کرده است، تصمیم دارد سهام خود را ظرف مدت مشخصی از زمان پیش رو، با چه نرخی تنظیم کند. همچنین حمایت دیگر دولت به بحث سهام خزانه مربوط است. البته این حمایت دو جنبه متفاوت دارد. در نگاه اول برای سهامداران حاشیه امن ایجاد میکند و در نگاه دوم باعث میشود مدیران بنگاههایی که سهامداری میکنند، نسبت به سهام بنگاههایشان مسئولانهتر اقدام کنند.

دژپسند ترغیب و تامین بازار از طریق عرضه اولیهها و سهام شناور را مصداق دیگری از حمایتهای بنیادی دولت از بازار سرمایه دانست و افزود: بر این اساس دولت زمینه ورود بنگاههایی که دارای شاخصهای مناسب هستند، به بازار سرمایه را فراهم میآورد. همانگونه که در حال حاضر بحث حضور بنگاههای بزرگ مقیاسی مانند ستاره خلیج فارس به بازار سهام مطرح است. همچنین عرضه باقیمانده سهام دولت در بانکهای ملت و تجارت و صادرات نیز در دست انجام است که در قالب دارا سوم عرضه خواهد شد.

وی درباره پیش بینی آینده بازار سرمایه نیز تصریح کرد: در روزهای اخیر شاخص بازار مثبت است، اما میخواهم تاکید کنم که وضعیت بازار سرمایه را نباید فقط بر اساس شاخص سنجید. شاخص برآیند خیلی از موارد است، اما همه نکات بازار را نشان نمیدهد. به عنوان مثال تحلیلگران مالی و بازار سرمایه ممکن است تحلیل کنند در دورهای مشخص یک سهام را نداشته باشند و سهام دیگری را خریداری کنند. این تصمیمات ممکن است بر شاخص اثر منفی بگذارد، اما از سوی دیگر اینکه تحلیلگران همواره در حال آنالیز و انتخاب هستند، نشاندهنده حیات بازار سرمایه است.

دژپسند در پایان خاطرنشان کرد: خواهش من از افرادی که به بازار سرمایه ورود می کنند این است که عقل محاسبهگریشان همواره فعال باشد درباره خرید سهام، نگهداشتن یا فروش سهام به صورت مداوم محاسبات لازم را انجام دهند. جنس بازار سرمایه جنس عقلانیت، محاسبهگری و پویایی است.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات