سیمان گران شد

انجمن سیمان از موافقت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با افزایش نرخ سیمان خبر داد.

انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در اطلاعیهای از موافقت سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با افزایش قیمت سیمان خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:

با توجه به پیگیریهای مستمر انجمن و پس از هماهنگی با ریاست محترم سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و با عنایت به روند افزایشی قیمت کیسههای پروپیلن که ناشی از افزایش قیمتهای مواد پتروشیمی میباشد، موضوع افزایش نرخهای سیمان پاکتی مورد موافقت سازمان مزبور قرار گرفت و مراتب به 31 استان ابلاغ گردیده است.

خوشبختانه اولین موافقت با افزایش قیمت سیمان پاکتی به میزان هر تن 400،000 ریال نسبت به قیمتهای مصوب توسط سازمان صنایع استان سیستان و بلوچستان در روز جاری صورت پذیرفت.

مشاهده نظرات