نائب رئیس انجمن انبوه سازان:

افزایش قیمت مسکن نتیجه تولید کم در چند سال گذشته است

نائب رئیس انجمن انبوه سازان با بیان اینکه بیش از یکسال است که روند افزایشی مسکن غیر قابل کنترل شده است، گفت: فقط بخش مسکن نیست بلکه بخش‌های دیگر هم دچار افزایش قیمت شده است.

نایب رئیس انجمن انبوه سازان در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: قسمت عمده تولید مسکن در دست بخش خصوصی است و برای رفع مشکلات بخش مسکن، باید موانع تولید رفع شود.

وی با تاکید بر تغییر در سیاستهای راهبردی بخش مسکن گفت: بخش مسکن باید برای بخش خصوصی جذاب شود.

ایرج رهبر با بیان اینکه بیش از یکسال است که روند افزایشی مسکن غیر قابل کنترل شده است، گفت: فقط بخش مسکن نیست بلکه بخشهای دیگر هم دچار افزایش قیمت شده است.

وی با بیان اینکه وضعیت امروز نتیجه ۵ سال گذشته است، گفت: افزایش امروز قیمت مسکن نتیجه تولید کم در چند سال گذشته است.

نایب رئیس انجمن انبوه سازان گفت: طرحهای ارائه شده برای مسکن قابل قبول است و در این میان مجلس هم طرحهای مؤثری برای مسکن دارد.

وی افزود: برنامههای طرح ریزی شده درباره مسکن در دو سال آینده اثرگذاری خود را نشان خواهد داد.

نایب رئیس انجمن انبوه سازان با بیان اینکه سیاست اجرایی در بخش مسکن باید عوض شود، گفت: موانع سر راه بخش خصوصی را باید برطرف کنیم تا مثل گذشته بخش مسکن برای بخش خصوصی جذاب باشد.

مهدی روان شادنیا - کارشناس بازار مسکن هم گفت: بازارهای موازی مسکن در قیمت مسکن مؤثر هستند.

وی افزود: تسهیلات در دنیا قسمت اعظم قیمت مسکن را شامل میشود، اما در سالهای اخیر با توجه به افزایش قیمت مسکن ناچیز شده است.

روان شادنیا گفت: متوسط متراژ ساختمان که پروانه گرفته در کل کشور ناچیز است که این نشان میدهد که سرمایه گذاری در بخش مسکن هنوز خرد و کوچک است.

کارشناس بازار مسکن گفت: ظرفیت فنی و مهندسی کشور بالاست به شرطی که از این ظرفیت حمایت مالی شود.

محمدعلی دهقان دهنوی - معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی هم گفت: بخش مسکن در منظر کلان یک بازار ثانوی برای مردم مورد توجه است.

دهقان دهنوی افزود: نمیتوان انتظار داشت که قیمت ارز بالا باشد، اما مسکن رشد قیمت نداشته باشد.

وی افزود: از منظر خرد بخش مسکن تنوع زیادی دارد و طبقات بیشتری نیاز به مسکن دارند و همین در نظام تولید، تقاضا و … منعکس میشود.

محمود محمودزاده - معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی هم گفت: مسکن موضوع کوتاه مدت نیست و نمیشود در یک سال در بازار مسکن تغییر ایجاد کرد.

محمودزاده افزود: با درک شرایط اقتصادی برنامههایی برای مسکن طرح کردیم و در آینده تغییراتی را شاهد خواهیم بود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر طرح اقدام ملی مسکن ۴۰۰ هزار واحد است و ۷۰۰ هزار واحد هم با دستگاهای ذیصلاح قرارداد بسته شده است.

محمودزاده افزود: ما چند اقدام کوتاه مدت در بازار اجاره انجام داده ایم و اقداماتی هم در تأمین مسکن میان مدت و بلند مدت مثل اجاره دار حرفهای که برای همیشه اجاره داری قانونمند میشود، انجام داده ایم.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: ما امیدواریم با افزایش تولید، بخشی از مشکلات مسکن حل شود.

محمودزاده افزود: افزایش قیمت مسکن در دو سال گذشته به دلیل جذابیت بازارهای دیگر بوده به همین دلیل ساخت و ساز در این زمان کمتر شده است.

منبع: مهر
مشاهده نظرات