سهم ۶۳ درصدی ۳ استان مرزی از صادرات کشور

مطالعه اجمالی بر ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی استان‌ها نشان می‌دهد استان‌های بوشهر، هرمزگان و خوزستان ۶۳ درصد صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.

مطالعه اجمالی در خصوص ظرفیتهای تولیدی و صادراتی استانها بر اساس آمار حسابهای منطقهای تولید و ارزش افزوده توسط مرکز آمار ایران را منتشر کرده که مقایسه آن با آمار صادرات استانها بر اساس اطلاعات گمرک، لزوم بهینه سازی هدفگذاری استانی توسعه صادرات غیرنفتی کشور را نشان میدهد.

به گزارش شاتا (شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران) مقایسه ۱۰ استان اول صادر کننده کشور بر اساس اطلاعات آمار گمرک با ۱۰ استان اول صادراتی کشور بر اساس ظرفیتهای تولیدی نشان میدهد، ۱۰ استان صدرنشین گروه اول و ۱۴ استان صدرنشین گروه دوم، هر کدام ۸۷ درصد صادرات را بر عهده داشتهاند.

بر اساس این تقسیمبندی ۱۰ استان گروه اول به ترتیب شامل بوشهر، هرمزگان، خوزستان، کرمانشاه، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان و مرکزی هستند.

همچنین ۱۰ استان که در قالب گروه دوم تقسیم شدهاند نیز به ترتیب بوشهر، خوزستان، تهران، اصفهان، کرمان، خراسان رضوی، آذربایچان شرقی، فارس، مرکزی و یزد هستند.

بنابراین گزارش، ۳ استان اول مرزی گروه اول (استانهای بوشهر، هرمزگان و خوزستان) ۶۳ درصد صادرات و سه استان اول گروه دوم (بوشهر، خوزستان و تهران) حدود ۵۱ درصد صادرات را به خود اختصاص دادهاند. البته صادرات در گروه دوم توزیع متوازنتر و پراکندگی بیشتری پیدا کرده است.

استانهای بوشهر و خوزستان به دلیل وجود مجتمعهای تولیدی پتروشیمی در منطقه ماهشهر و عسلویه کماکان رتبههای خود را حفظ نمودهاند، اگرچه سهم صادرات مورد انتظار از آنها متعادلتر شده است.

بر این اساس بوشهر از ۳۱.۴ درصد به ۲۳ درصد کاهش و خوزستان از ۱۱.۴ درصد به ۲۱ درصد افزایش یافته است.

همچنین سهم مورد انتظار صادرات استانهای مهم تولیدی شامل تهران،کرمان، اصفهان، یزد، فارس، لرستان، همدان، اردبیل، البرز، مازندران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی و مرکزی با توجه به ظرفیتهای تولیدی موجود، افزایش قابل توجهی یافته است.

بر این اساس همه استانهای مرزی هرمزگان، آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه کاهش قابل توجهی نشان داده و سم بقیه استانها تغییر محسوسی نداشته است.

منبع: خبرآنلاین
مشاهده نظرات