وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

«شستا» در صدر ارزیابی گزارش مالی پاک

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توئیتر خود از کسب رتبه برتر ارزیابی گزارش مالی پاک توسط شستا خبر داد.

«محمد شریعتمداری» عصر پنجشنبه در توئیتر خود نوشت: شستا پس از ۲۲ سال بالاترین رتبه ارزیابی گزارش مالی پاک را از سازمان حسابرسی باعنوان «مطلوب و بدون شرط» دریافت کرد.

وی افزود: این رخداد بیسابقه کنار سودآوری، بیانگر، تلاش بیپایان شستا و اعمال شفافیت و خرد است.

او با تاکید بر اینکه فرمانده این اتفاق، «محمد رضوانیفر» است، به تمام ذینفعان تبریک گفت.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات