سرپرست طرح‌هایCNG اعلام کرد:

صرفه‌جویی ۸۰ درصدی در هزینه‌ سوخت با استفاده از سی. ان. جی

به گفته سرپرست طرح‌های سی. ان. جی با جایگزینی سی. ان. جی به جای بنزین در خودروهای عمومی تا ۸۰ درصد در هزینه‌های سوخت این خودروها صرفه‌جویی می‌شود.

افزایش تولید گاز در ایران طی ۷ سال گذشته آنچنان با شتاب صورت گرفته که اکنون گاز را میتوان سوخت اول کشور دانست.

با تکیه بر همین رشد تولید، گازرسانی به بخشهای مختلف کشور از روستاها گرفته تا صنایع افزایش پیدا کرده و این موضوع باعث شده تا خطوط انتقال گاز تا دورترین مناطق کشور نیز گسترده شود.

خطوط لولهای که علاوه بر انتقال گاز به منازل و صنایع، فرصت ایجاد تنوع در سبد سوخت حمل و نقل را نیز فراهم کرد.

در واقع با دسترسی به خطوط گاز شهری و استفاده از تجهیزات تقویت فشار یا همان کمپرسورها، میتوان از این گاز به عنوان سوخت خودرو نیز استفاده کرد.

از همین رو توسعه صنعت سی. ان. جی در دستور کار قرار گرفت تا علاوه بر افزایش تابآوری کشور در سبد سوخت، در مصرف سوخت مایع نیز صرفهجویی شود و فرصت صادرات آن را افزایش دهد.

در کنار این موارد که در اقتصاد کشور موثر است، استفاده از سی. ان. جی در حمل و نقل عمومی برای دارندگان این دسته از خودروها نیز صرفه اقتصادی دارد زیرا در شرایط فعلی قیمت سی. ان. جی در هر متر مکعب که معادل یک لیتر بنزین میشود، حدود یک سوم بنزین یارانهای و یک ششم بنزین آزاد است.

سرپرست طرحهای سی. ان. جی نیز در این باره تاکید دارد که استفاده از سی. ان. جی در حمل و نقل عمومی به عنوان سوخت بین ۶۰ تا ۸۰ درصد کاهش هزینههای سوخت خانوار را کاهش میدهد.

«محمدحسین باقری» با اشاره به اینکه هر متر مکعب سی. ان. جی معادل یک لیتر بنزین در سبد سوخت خودروها است، گفت: از آنجا که مصرف خودروهای حمل و نقل عمومی بالا است، سهمیه بنزین ماهانه برای آنها کفایت نمیکند و مجبورند تا از بنزین آزاد استفاده کنند.

به گفته باقری، اغلب خودروهای حمل و نقل عمومی مانند وانت بارها، خودروهای پر مصرف هستند، بنابراین استفاده از سی. ان. جی به جای بنزین میتواند در کاهش بار مالی تامین سوخت موثر باشد.

وی با تاکید بر اینکه قیمت سی. ان. جی در حال حاضر در هر متر مکعب ۴۵۳ تومان است، افزود: این در شرایطی است که بنزین یارانهای در هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد نیز سه هزار تومان است.

سرپرست طرحهای سی. ان. جی ادامه داد: این اعداد حکایت از اختلاف قیمت معناداری بین این دو سوخت دارد. حتی اگر بنزین سهمیهای کفایت کند نیز باز هم در هر لیتر هزار تومن اختلاف قیمت وجود دارد.

وی گفت: این اختلاف در مقایسه با بنزین آزاد ۲۵۰۰ تومان است و با توجه به اینکه این خودروها کارکرد بالایی دارند، تبدیل سوخت از بنزین به سی. ان. جی میتواند در اقتصاد آنها تاثیرگذار باشد.

باقری تاکید کرد: از همین رو اگر بنزین یارانهای در این خودروها جایگزین سی. ان. جی شود، تا ۶۰ درصد و اگر بنزین آزاد را با سی. ان. جی جایگزین کنند تا ۸۰ درصد در هزینههای سوخت خود صرفهجویی خواهند داشت.

تبدیل رایگان یک میلیون و ۴۶۰ هزار خودروی عمومی شامل وانت بار، تاکسی و ون از سال گذشته آغاز شده که در صورت انجام این کار تا ۱۰ میلیون متر مکعب به مصرف سی. ان. جی کشور اضافه خواهد شد.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات