رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی ؛

تجربه دور زدن تحریم بانک‌های ایرانی در نهانخانه بانک مرکزی

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه در سال ۹۰ تمامی بانک‌های ایرانی تحت ۶ تحریم شورای امنیت قرار داشتند، گفت: تجربه دور زدن این تحریم‌ها در اسناد محرمانه بانک مرکزی موجود است.

وزارت خزانهداری آمریکا در شامگاه پنجشنبه ۱۷ مهرماه به وقت تهران، ۱۸ بانک و مؤسسه مالی ایران را تحریم کرد. در فهرست تحریمهای جدید آمریکا نام «تأمین سرمایه امین»، «بانک کشاورزی» و تمامی شعب آن، «بانک مسکن» و تمامی شعب آن، «بانک رفاه کارگران»، و تمامی شعب آن، «بانک شهر»، «بانک اقتصاد نوین»، «بانک قرضالحسنه رسالت» و تمامی شعب آن، «بانک حکمت ایرانیان»، «بانک ایران زمین»، «بانک همکاری منطقهای اسلامی» و شعبههای ایران و عراق آن، «بانک کارآفرین»، «بانک خاورمیانه» و تمامی شعب آن، «بانک قرضالحسنه مهر ایران»، «بانک پاسارگاد»، «بانک سامان»، «بانک سرمایه»، «بانک توسعه تعاون»، «بانک گردشگری» به چشم میخورند.

بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا چه میگوید؟

در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا آمده است که این وزارتخانه پس از رایزنی با وزارت خارجه این کشور نهادهای مالی ایران را برای قرار دادن در لیست تحریمها شناسایی کرده است. به گفته مقامات آگاه، تحریمهای جدید آن دسته از بانکهای ایرانی را هدف قرار دادهاند که تاکنون مشمول تحریمهای ثانویه نبودهاند.

طبق تحلیل کارشناسان، هدف از تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران، این است که کانالهای مورد استفاده تهران برای واردات اقلام بشردوستانه مانند غذا و دارو مسدود شوند.

تجربه دور زدن تحریم بانکهای ایرانی در اسناد محرمانه بانک مرکزی

محمود بهمنی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در واکنش به تحریم ۱۸ بانک و مؤسسه ایرانی از سوی وزارت خزانهداری آمریکا گفت: در سال ۹۱ کل بانکهای کشور تحت شش تحریم شورای امنیت قرار گرفتند که در فهرست آنها، نام بانکهای دولتی و خصوصی به چشم میخورد، اما به هر ترتیب بانک مرکزی، با مجموعه تمهیداتی که فراهم کرد، توانست امورات مرتبط با نقل و انتقالات مالی مورد نیاز کشور و واردات را انجام دهد و بر همین اساس، هم اکنون نیز این شرایط وجود دارد که بتوان کار را مدیریت و خللی در امور مشاهده نکرد.

وی افزود: در این حوزه مجموعهای از تدابیر برای نقل و انتقالات بانکی باید از سوی بانک مرکزی سامان داده شود تا بتوان مبادلات تجاری را انجام داد؛ این در حالی است که با مجموعهای از تدابیری که سوابق آن در بانک مرکزی موجود است، میتوان مبادلات غیرسیستمی را برای نقل و انتقالات ارزی برقرار ساخت.

وقت تکیه به شبکه مویرگی صرافیها با مراقبت و نظارت کامل است

بهمنی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بسیاری از راهها از سوی بانک مرکزی در اوایل دهه ۹۰ تجربه شده و نتایج مثبتی هم حاصل شده است؛ تصریح کرد: بنابراین مقامات ارشد دولت و بانک مرکزی اکنون باید به این فکر باشند که از این راهکارهای تجربه شده و موفق بهرهبرداری کنند؛ به خصوص اینکه تحریم کنونی سختتر از تحریم سال ۹۰ نیست؛ چرا که آن زمان تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا همزمان با تحریمهای شورای امنیت شده بود.

به گفته رئیس کل اسبق بانک مرکزی، مبادلات پولی ایران تنها از طریق سیستم بانکی صورت نمیگیرد و سایر سیستمهای موازی نیز قابل استفاده هستند؛ به نحوی که بدون اینکه بخواهیم ارتباطات رسمی با بانکهای دنیا برقرار کنیم؛ میتوان از این راهکارها بهره گرفت که اسناد محرمانه آن در بانک مرکزی موجود است؛ البته ما هم دلمان نمیخواهد نظام بانکی کشور تحریم باشد، اما حال که این شرایط پیش آمده، باید از ابزارهای مرتبط نهایت بهرهبرداری را صورت داد.

وی اظهار داشت: اکنون وقت تکیه به شبکه مویرگی صرافیهای کشور است تا با مراقبت و نظارت بانک مرکزی بتوان مایحتاج کشور را برآورده ساخت. پس تجربه کامل آن در بانک مرکزی وجود دارد؛ ضمن اینکه اگر بانک مرکزی تمایل داشته باشد، در جلسات محرمانه حاضر به انتقال این تجربیات هستیم.

تحریمهای آمریکا صرفاً تبلیغاتی است؛ با کمک بخشخصوصی آن را دور میزنیم

در عین حال، عبدالناصر همتی در واکنش به تسری تحریمهای ثانویه به باقیمانده بانکهای ایرانی گفت: تعدادی از این بانکها وظیفه انتقال منابع برای خرید دارو و مواد غذایی را به عهده دارند و بانکهای خارجی که با این بانکها مبادلاتی داشتند، عملاً معافیتها و مجوزهای لازم را برای تأمین مالی مبادلات دارو و محصولات غذایی دریافت کردهاند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: هر چند در ماههای گذشته برای تأمین دارو و غذای مردم به خاطر فشار حداکثری، به شدت در مضیقه بودیم، ولی تاکنون از مسیرها و روشهایی اجازه ندادیم هیچگونه کمبودی در کشور ایجاد شود و از این پس نیز بانک مرکزی در کنار بخش خصوصی، تمام تلاش خود برای تأمین دارو و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از روشهای مختلف به کار خواهد بست و اجازه نخواهد داد از این ناحیه فشار بیشتری بر مردم وارد شود.

وی تأکید کرد: این اقدام آمریکا بیش از آنکه اثر اقتصادی داشته باشد، برای اهداف تبلیغاتی و سیاسی داخلی آن کشور انجام شده است و نشانگر دروغ و فریب بودن ادعای حقوق بشر و انساندوستی سران این کشور است و قطعاً چنین اقداماتی در حافظه ملت ایران ثبت خواهد شد.

منبع: مهر
مشاهده نظرات