بازار خودرو آشفته است/ تنها ۱۰ درصد خریداران، مصرف‌کننده واقعی هستند

نائب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران عنوان کرد: این روزها تنها 10 تا 15 درصد خریداران خودرو مصرف کننده واقعی هستند. مابقی خریداری کرده و در خانه‌های خود نگهداری و احتمالا با افزایش قیمت مجدد آنها را به بازار عرضه می‌کنند.

بازارهای مسکن، ارز و خودرو همواره به یکدیگر پیوند خورده است و گرانی یکی بر قیمت دیگری اثر میگذارد، این روزها تمام این بازارها دچار نوسان است. اما بازار خودرو در چه وضعیتی قرار دارد؟ نعمتالله کاشانینسب گفت: در حال حاضر وضعیت بازار خودرو به قدری آشفته و راکد است که میتوان گفت بازاری در کار نیست. چراکه در شرایط موجود نه خریدی وجود دارد و نه فروش. یکی از عمده ترین دلایل آن نیز بالا بودن قیمتها است.

وی ادامه داد: بالا بودن قیمتها بر قفل شدن بازار دامن زده است و قیمتها به گونهای است که هر کسی یک قیمت را ارائه میکند به همین دلیل قیمت جامعی برای آن وجود ندارد. البته ممکن است یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو کمبود عرضه و بالا رفتن تقاضا باشد.

نائب رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی تهران اضافه کرد: این روزها تنها 10 تا 15 درصد خریداران خودرو مصرف کننده واقعی هستند. مابقی خریداری کرده و در خانههای خود نگهداری و احتمالا با افزایش قیمت مجدد آنها را به بازار عرضه میکنند.

وی افزود: در این شرایط افراد به ندرت برای مصرف شخصی خود خودرو خریداری میکنند. تنها راه پیش روی ما صبر کردن است و باید دید شرایط برای بازار خودرو چگونه رقم میخورد.

منبع: ایلنا
مشاهده نظرات